Kariera

 1. Jeśli jesteś specjalistą w obszarze prawa, podatków, rachunkowości czy marketingu …

  Jeśli chcesz mieć pracę, która daje Ci realne możliwości połączenia rozwoju zawodowego (ciekawe, nieszablonowe projekty) z życiem osobistym (rodzina, znajomi, pasja) …

  Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole ludzi, dla których jesteś nie tylko wykonawcą zadań, ale przede wszystkim człowiekiem, traktowanym z szacunkiem i po przyjacielsku …

  I jeśli chcesz mieć wpływ na funkcjonowanie Grupy …

  … Zapraszamy do Mariański Group !

 2. Do naszej spółki księgowej poszukujemy Księgowej/Księgowego

  Miejsce pracy: Łódź

  Jesteśmy jedyną spółką outsourcingową w Łodzi, funkcjonującą w grupie podmiotów świadczących usługi profesjonalne wspierające biznes. Umożliwia to nam szybszą i lepszą komunikację oraz kompleksową obsługę klienta.

  ZADANIA

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • sporządzanie prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • przygotowywanie deklaracji PIT, CIT, VAT ,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo–księgowego (faktury, wyciągi bankowe etc.)
  • dbanie o prawidłowy przepływ dokumentów i ich aktualizację.

  OCZEKUJEMY

  • wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów na kierunku finanse, rachunkowość, ekonomia,
  • kilkuletniego doświadczenia na stanowisku księgowej,
  • praktycznej znajomości aktualnych przepisów podatkowych i zasad rachunkowości,
  • dobrej znajomości MS Office, w szczególności programu Excel,
  • odpowiedzialności za wykonywane zadania, systematyczności, terminowości, zaangażowania,
  • otwartości na nowe wyzwania i zdobywanie nowych umiejętności,
  • umiejętności analitycznego myślenia,
  • umiejętności pracy w zespole,
  • mile widziana znajomość programu Symfonia.

  OFERUJEMY:

  • pracę w firmie prężnie rozwijającej się w swojej branży,
  • samodzielne stanowisko pracy, możliwość wdrażania własnych pomysłów i udział w budowaniu strategii rozwoju podległego działu,
  • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub inne formy zatrudnienia,
  • ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k. z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  Informujemy, że Administratorem danych jest Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tylnej 4c. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Do naszej spółki księgowej poszukujemy Menedżera Zespołu Księgowego

  Miejsce pracy: Łódź

   

  Jesteśmy jedyną spółką outsourcingową w Łodzi, funkcjonującą w grupie podmiotów świadczących usługi profesjonalne wspierające biznes. Umożliwia to nam szybszą i lepszą komunikację oraz kompleksową obsługę klienta.

  ZADANIA:

  • kierowanie zespołem podległych pracowników w zakresie poprawności księgowań oraz efektywności pracy na powierzonym stanowisku,
  • planowanie pracy, podział zadań, wyznaczanie celów i kierunków rozwoju, ocena wyników,
  • rozliczanie projektów, dbałość o efektywność i rentowność zleceń,
  • bieżący nadzór nad prowadzeniem księgowań w ramach prowadzonego zespołu,
  • sporządzanie sprawozdań, zeznań i informacji podatkowych oraz innych zestawień na potrzeby klienta,
  • wyliczanie i weryfikacja zobowiązań podatkowych w zakresie CIT, PIT, VAT, podatków lokalnych,
  • współpracowanie z biegłym rewidentem oraz doradcami podatkowymi i prawnikami z zespołu Mariański Group,
  • aktywny udział w audytach i projektach realizowanych w grupie,
  • merytoryczne wsparcie zespołu i pracowników grupy w obszarze rachunkowości i finansów.

  OCZEKUJEMY:

  • min. 5-letnie doświadczenia w obszarze księgowości (najchętniej doświadczenie z pracy w biurze rachunkowym) – warunek konieczny,
  • min. 2-letnie doświadczenia w kierowaniu zespołem,
  • wykształcenia wyższego z zakresu finansów, księgowości, ekonomii, podatków,
  • ukończonego III stopnia w SKwP lub posiadania licencji usługowego prowadzenia ksiąg MF,
  • znajomości przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego (VAT, CIT, PIT, inne),
  • samodzielnego wykonywania sprawozdania finansowe, zeznania i deklaracje podatkowe,
  • umiejętności pracy z klientem,
  • umiejętność kierowania powierzonym zespołem, w tym efektywnego zarządzania czasem pracy, delegowania zadań, motywowania podległych pracowników,
  • umiejętności podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów.

  OFERUJEMY:

  • pracę w firmie prężnie rozwijającej się w swojej branży,
  • samodzielne stanowisko pracy, możliwość wdrażania własnych pomysłów i udział w budowaniu strategii rozwoju podległego działu,
  • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub inne formy zatrudnienia,
  • ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k. z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tylnej 4c. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 4. Obecnie poszukujemy specjalisty ds. KADR I PŁAC

  Miejsce pracy: Łódź

  Jesteśmy polską grupą nowoczesnych podmiotów prawnych, do których należą m.in. Kancelaria Prawno-Podatkowa, firma audytowa oraz outsourcing księgowości.

  OCZEKUJEMY

  • doświadczenia na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr
   i płac;
  • bardzo dobrej znajomości prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz adekwatnych przepisów podatkowych;
  • znajomości programu PŁATNIK, SAGE SYMFONIA Kadry i Płace oraz dobrej znajomości pakietu MS Office;
  • umiejętności tworzenia raportów (w tym płacowych);
  • umiejętności planowania i skupienia się na priorytetach;
  • dobrej organizacji własnej pracy;
  • skrupulatności, rzetelności i odpowiedzialności.

  ZADANIA

  • prowadzenie dokumentacji płacowej oraz naliczanie płac, w tym kontrola oraz zapewnienie poprawności danych płacowych;
  • zakładanie oraz prowadzenie dokumentacji personalnej zatrudnionych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • bieżący nadzór nad poprawnością akt osobowych;
  • prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników
   i czasu pracy;
  • nadzór nad terminowością badań medycyny pracy;
  • sporządzanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dla pracowników;
  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz zleceniobiorców do/z ubezpieczeń społecznych;
  • sporządzanie sprawozdań do GUS z zakresu kadr i płac;
  • sporządzanie dokumentów dla PFRON;
  • naliczanie i odprowadzanie odpisów na ZFŚS;

  OFERUJEMY

  • pełną wyzwań pracę w renomowanej firmie;
  • stałe warunki zatrudnienia;
  • perspektywy rozwoju;
  • doskonałą atmosferę w młodym, dynamicznym zespole.

   

 5. Obecnie poszukujemy osób z doświadczeniem praktycznym w doradztwie prawno-podatkowym dla firm i przedsiębiorców

  Miejsce pracy: Łódź

  Jesteśmy polską grupą nowoczesnych podmiotów prawnych, do których należą m.in. Kancelaria Prawno-Podatkowa, firma audytowa oraz outsourcing księgowości.

  GŁÓWNE OBSZARY SPECJALIZACJI:

  • ceny transferowe
  • usługi finansowe
  • połączenia, podziały i przekształcenia
  • handel krajowy i zagraniczny
  • usługi dla przedsiębiorstw i konsumentów.

  OCZEKUJEMY

  • wykształcenia wyższego kierunkowego (prawo, finanse, rachunkowość)
  • doświadczenia zawodowego  w firmach konsultingowych, doradztwa podatkowego czy kancelariach prawnych
  • Samodzielności w rozwiązywaniu złożonych problemów podatkowych
  • umiejętności wielopłaszczyznowej analizy zagadnień
  • spojrzenia probiznesowego na sprawy klientów
  • ukierunkowania na cel
  • umiejętności pracy w zespole
  • odpowiedzialności za wykonywane zadania, systematyczności, terminowości, zaangażowania.

  OFERUJEMY

  • pełną wyzwań pracę w nowoczesnej firmie
  • perspektywy rozwoju
  • doskonałą atmosferę w młodym, dynamicznym zespole.

 6. Do naszej spółki księgowej szukamy Finance Manager’a

  Miejsce pracy: Łódź

  Jesteśmy polską grupą nowoczesnych podmiotów prawnych, do których należą m.in. Kancelaria Prawno-Podatkowa, firma audytowa oraz outsourcing księgowości.

  OCZEKUJEMY

  • wykształcenia wyższego ekonomicznego z zakresu finansów/rachunkowości
  • min. 3 letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
  • doświadczenia i wiedzy z zakresu wykonywanych zadań
   na przedmiotowym stanowisku
  • dobrej organizacji własnej pracy i podległego zespołu
  • skrupulatności, rzetelności, samodzielności i odpowiedzialności
  • doświadczenia w opracowaniu oraz wdrożeniu procesów
   i procedur wewnętrznych
  • umiejętności motywowania i zarządzania zespołem
  • umiejętności przygotowania ofert handlowych
  • doświadczenia w prowadzeniu negocjacji handlowych

  ZADANIA

  • aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według określonych standardów (np. polska ustawa o rachunkowości, IFRS, US GAAP itp.)
  • księgowanie i wyliczenia rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp.
  • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych
   oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
  • przygotowywanie przelewów bankowych
   i księgowanie wyciągów bankowych
  • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami
  • kontrola prawidłowości dokumentacji, transakcji handlowych i finansowych oraz zapisów księgowych
  • Nadzór nad przygotowaniem raportów na potrzeby zarządu

  OFERUJEMY

  • pełną wyzwań pracę w renomowanej firmie
  • stałe warunki zatrudnienia
  • perspektywy rozwoju
  • doskonałą atmosferę w młodym, dynamicznym zespole

 7. Do naszej spółki księgowej szukamy Samodzielnej Księgowej

  Miejsce pracy: Łódź

  Jesteśmy polską grupą nowoczesnych podmiotów prawnych, do których należą m.in. Kancelaria Prawno-Podatkowa, firma audytowa oraz outsourcing księgowości.

  OCZEKUJEMY

  • min. 2 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku
  • dobrej znajomości przepisów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przepisów podatkowych
  • znajomości Sage Symfonia
  • dobrej znajomości MS Office w szczególności programu Excel
  • umiejętności analitycznego myślenia
  • umiejętności pracy w zespole
  • wykształcenia wyższego na kierunku ekonomicznym
  • odpowiedzialności za wykonywane zadania

  DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE

  znajomości języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

  mile widziane doświadczenie w pracy w biurze rachunkowym

  ZADANIA

  • dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo – księgowego (faktury, wyciągi bankowe etc.)
  • kontrola dokumentów i księgowań, w tym kontrola rejestrów i sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
  • nadzorowanie procesów księgowych w zakresie zgodności z procedurami i zasadami księgowości
  • analiza i uzgadnianie rozrachunków
  • rzetelne i terminowe przygotowanie deklaracji oraz ich weryfikacja pod względem zgodności z ustawą o rachunkowości i ustawami podatkowymi
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. US, ZUS, GUS, NBP)
  • realizacja innych zadań i zleconych przez przełożonego prac

  OFERUJEMY

  • stałe zatrudnienie na umowę o pracę
  • ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze
  • dużą samodzielność działania
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 8. Obecnie szukamy PRAKTYKANTÓW do Mariański Group Marketing

  Miejsce pracy: Łódź

  Stawiasz na rozwój osobisty, ciekawe projekty i brak korpo-spinki? Aplikuj do nas!

  Jesteśmy polską grupą nowoczesnych podmiotów prawnych, do których należą m.in.: Kancelaria Prawno-Podatkowa, firma marketingowa, audytowa oraz outsourcing księgowości.

  WYMAGANIA

  • student/ka IV-V roku studiów kierunkowych lub filologicznych
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • zainteresowanie tematyką stażu i motywacji do rozwoju w tym obszarze
  • samodzielność, systematyczność, zaangażowanie w powierzone obowiązki
  • komunikatywność, kreatywność
  • dobra znajomość pakietu MS Office

  ZADANIA

  • współudział w przygotowywaniu materiałów marketingowo-sprzedażowych
  • współudział w planowaniu oraz realizacji kampanii marketingowych
  • wyszukiwanie kontaktów handlowych, według określonych kryteriów
  • współudział w tworzeniu treści do firmowych portali społecznościowych oraz strony www
  • przygotowywanie raportów, analiz, podsumowań i prezentacji

  OFERUJEMY

  • staż w firmie należącej do renomowanej grupy Mariański Group
  • bycie częścią nowocześnie zarządzanej
   i nieprzeciętnej firmy
  • rozwój zawodowy, możliwość zdobycia doświadczenia oraz dynamiczny początek przyszłej kariery
  • wsparcie zespołu doświadczonych specjalistów
  • niepowtarzalną atmosferę pracy, którą na pewno będziesz wspominać po latach

pl en