Powrót do zespołu

Artur Tim

Doradca podatkowy
Współpracownik Kancelarii Mariański Group
42 207 76 62
EN; DE

Zadaj pytanie ekspertowi
Artur Tim

Doradca podatkowy
Współpracownik Kancelarii Mariański Group


 • Zajmuje się doradztwem dla podmiotów zaangażowanych w transgraniczną działalność gospodarczą oraz w transgraniczne inwestycje,
 • Zajmuje się analizą ustawodawstwa obcych jurysdykcji pod kątem postulatów dla polskiego ustawodawcy,
 • Posiada doświadczenie w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku na podstawie wykazywania niezgodności przepisów krajowych z regulacjami rangi unijnej,
 • Posiada doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowym, w tym w opracowywaniu i aplikowaniu modeli ekspansji na zagraniczne rynki.

Prelegent na licznych konferencjach naukowych i szkoleniach, laureat konkursów z zakresu prawa, w tym konkursów o zasięgu międzynarodowym, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za szczególną działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego. Dydaktyk akademicki.

Specjalizacje

 • Prawo podatkowe (w tym prawo podatkowe obcych jurysdykcji)
 • Prawo spółek
 • Prawo cywilne
 • Reklamacje usług turystycznych
 • Prawo lotnicze
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
 • Opodatkowanie innowacji oraz wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych

Wykształcenie

 • Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: prawo europejskie)
 • Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 • Uzyskał tytuł autora najlepszej pracy magisterskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w roku akademickim 2015/2016 (Fundacja UŁ), odznaczony medalem „Za Chlubne Studia”

Pasje pozazawodowe

Opodatkowanie cyfrowej ekonomii, systemy prawne obcych jurysdykcji, komparatystyka prawnicza, polityczne zobowiązanie, prawo kosmiczne, nauki ścisłe.

Zadaj pytanie ekspertowi

Najnowsze monografie i komentarze

Ordynacja podatkowa 2017 Poradnik dla praktyków
Warszawa 2017 współautorzy: Adam Mariański (red. naukowy), B. Rodak, A. Tim
× Zamknij opis

Najnowsze publikacje w mediach

KAS zażąda dokumentów bez kontroli podatkowej, Rzeczpospolita, 17/07/2017
Sukcesja: zagraniczne instytucje planowania sukcesyjnego z wykorzystaniem fundacji, Rzeczpospolita, 16/06/2017
Dodatkowe obowiązki związane z przewozem towarów wrażliwych, Portal Infor.pl, 28/04/2017
Umowa najmu na czas określony przeważnie wykluczy płatność gotówką, Portal Infor.pl, 20/04/2017

Najnowsze artykuły i glosy

Spółka komandytowa na gruncie Dyrektywy 2008/7, Monitor Podatkowy 2/2017
pl en