Powrót do zespołu

Marta Socha

Kierownik Biura
Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa.

Zadaj pytanie ekspertowi
Marta Socha

Kierownik Biura
Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa.


 • Koordynuje i nadzoruje prace pracowników Administracji
 • Współtworzy strategię finansową kancelarii
 • Zarządza procesem sprawnej pracy biura poprzez tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem procedur i instrukcji obowiązujących w firmie
 • Realizuje zadania z zakresu księgowości i kadr.

Specjalizacje

 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość
 • Kadry i BHP

Wykształcenie

 • Absolwentka Politechniki Łódzkiej – Katedra Zarządzania Produkcją
  i Logistyki, kierunek: Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
 • Absolwentka Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości.
 • Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydziałów Filologii Polskiej i Klasycznej, Pedagogiczno-Artystycznego oraz Wydziału Historycznego.

Pasje pozazawodowe

Film, sport, mediewistyka, samodoskonalenie.

Zadaj pytanie ekspertowipl en