Powrót do zespołu

prof. dr hab. Adam Mariański

Doradca podatkowy, adwokat
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Partner Zarządzający w Mariański Group

Zadaj pytanie ekspertowi
prof. dr hab. Adam Mariański

Doradca podatkowy, adwokat
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Partner Zarządzający w Mariański Group


Lider i założyciel Mariański Group.

 • Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych, w tym także w procesie sukcesji biznesu
 • Specjalizuje się w sukcesji podatkowej, podatkach dochodowych, kontrolach i postępowaniu podatkowym oraz w ochronie praw jednostki w prawie podatkowym i planowaniu podatkowym
 • Opiniuje wszystkie projekty i nadzoruje pracę zespołu

Od stycznia br. Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych, ekspert Business Centre ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association – IFA). Jest członkiem Komitetu Akademickiego Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, a także Rady Programowej „Przeglądu Podatkowego”.

Zarządza zespołem doświadczonych ekspertów z zakresu prawa, podatków i ekonomii. Wysokiej klasy specjalista z dziedziny restrukturyzacji i sukcesji biznesu o wieloletnim doświadczeniu w opracowywaniu nowatorskich rozwiązań.

Uczestniczy w procedurach legislacyjnych, dotyczących prawa podatkowego. Autor ponad dwustu publikacji z tej dziedziny. Wykładowca uniwersytecki. Prowadzi szkolenia dla doradców podatkowych i pracowników organów podatkowych.

Specjalizacje

 • Doradztwo dla firm rodzinnych
 • Sukcesja biznesu
 • Prawo podatkowe
 • Reorganizacja działalności gospodarczej
 • Prawo gospodarcze

Wykształcenie

 • Doktor habilitowany Uniwersytetu Łódzkiego
 • Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie prawa finansowego
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Pasje pozazawodowe

Pasjonat ekstremalnych sportów lądowych i wodnych. Smakosz wykwintnego wina. Podróżnik. Miłośnik sztuki.

Zadaj pytanie ekspertowi

Najnowsze monografie i komentarze

Ordynacja podatkowa 2017 Poradnik dla praktyków
Warszawa 2017 współautorzy: Adam Mariański (red. naukowy), B. Rodak, A. Tim
× Zamknij opis
Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny.
Zobacz opis
Gdańsk 2016 prof. dr hab. Adam Mariański (red.)
 • Co się stanie, gdy zabraknie, tymczasowo bądź ostatecznie, osoby będącej „siłą sprawczą” firmy?
 • Kto będzie odpowiadał za podejmowanie decyzji, podpisanie umów i zapłatę podatków?
 • Czy interesy Twoich najbliższych będą należycie zabezpieczone kiedy Ciebie zabraknie?

Najnowsza publikacja autorstwa ekspertów Kancelarii Mariański Group, pod redakcją prof. Adama Mariańskiego.

× Zamknij opis
Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
Zobacz opis
Warszawa 2016 współautorzy: A.Mariański (red.naukowy), J.Żurawiński

W czwartym wydaniu książki omówiono m.in.:

 •  nowe rozwiązania dotyczące faktur korygujących,
 • uchylenie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych,
 • modyfikacje związane z wprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego,
 • modyfikacje katalogu kosztów uzyskania przychodów,
 • ulgę na działalność badawczo-rozwojową, która zastąpiła obowiązującą wcześniej ulgę na nowe technologie.
× Zamknij opis
Dochody nieujawnione
Zobacz opis
Warszawa 2016 współautorzy: A.Mariański (red.naukowy), B.Rodak

Książka zawiera omówienie wszystkich aspektów i etapów kontroli w zakresie dochodów nieujawnionych. Publikacja przeznaczona jest dla podatników, wobec których prowadzona jest kontrola w zakresie dochodów nieujawnionych, oraz dla osób, którym grozi ryzyko wszczęcia kontroli, a także ich pełnomocników. Zainteresuje również studentów oraz aplikantów, pracowników organów podatkowych i księgowych.

× Zamknij opis
Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce
Zobacz opis
Warszawa 2016 współautor: A.Mariański (red.naukowy)

Książka zawiera syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych odnoszących się do działalności gospodarczej, zarówno poszczególnych podatków, jak i kontroli podatkowej czy też pojęcia działalności gospodarczej. Tematy prezentowane w opracowaniu wzbogacono przykładami, co pozwoli lepiej zrozumieć omawiane kwestie.

× Zamknij opis
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Zobacz opis
Gdańsk 2015 W.Nykiel, A.Mariański, (red.)

Autorzy niezwykle wnikliwie komentują każdy artykuł ustawy, dołączając najnowsze orzecznictwo sądowe, orzecznictwo organów skarbowych, interpretacje Ministra Finansów oraz poglądy nauki. Przedstawiają również własne, umotywowane propozycje rozwiązań, często polemizując z niekorzystnym dla podatników stanowiskiem organów skarbowych oraz z poglądami wyrażanymi w piśmiennictwie. To wszystko sprawia, że komentarz od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem praktyków!

× Zamknij opis

Najnowsze publikacje w mediach

Perspektywy dla zawodu doradcy podatkowego są wyśmienite., Portal Infor.pl, 29/01/2018
Prof. Adam Mariański: Kroczący lewiatan biurokracji., Dziennik Łódzki, 02/02/2018
Prof. Adam Mariański – Polacy muszą zrozumieć jak istotny dla nich jest doradca podatkowy., RZECZoPRAWIE program Anny Wojdy, 06/02/2018
Mariański: Nie chcemy zamykać zawodu doradcy podatkowego. Autor Łukasz Zalewski., Portal GazetaPrawna.pl, 16/01/2018
Prof. Adam Mariański o zadaniach dla nowych władz samorządu doradców podatkowych. Autor Paweł Rochowicz., Rzeczposplita, 16/01/2018
Księgowość – źródło sukcesu czy porażki przedsiębiorstwa?, Strefa Biznesu, Zima 2017, 15/01/2018
Przyszłość doradztwa podatkowego w erze gospodarki cyfrowej., Doradca Podatkowy 4/2017, 15/01/2018
Doradcy podatkowi chcą bronić tajemnicy zawodowej., Rzeczposplita, 11/01/2018

Najnowsze artykuły i glosy

Księgowość – źródło sukcesu czy porażki przedsiębiorstwa?, Strefa Biznesu, Zima 2017
Przyszłość doradztwa podatkowego w erze gospodarki cyfrowej., Doradca Podatkowy 4/2017
Sukcesja biznesu a obowiązujące i projektowane przepisy prawa…, Monitor Podatkowy 11/2017
Kontynuacja działalności gospodarczej osoby fizycznej przez spadkobierców, Przegląd Podatkowy 8/2017
Zasady właściwej implementacji dyrektyw – studium przypadku – na tle preferencji w zakresie prawa podatkowego, Monitor Podatkowy 7/2017
Spółka komandytowa na gruncie Dyrektywy 2008/7, Monitor Podatkowy 2/2017
Piwo – nowa definicja produktu dla potrzeb podatku akcyzowego, Monitor Podatkowy 8/2016
Glosa do uchwały NSA, Glosa
pl en