Powrót do zespołu

prof. dr hab. Adam Mariański

Doradca podatkowy, adwokat
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Partner Zarządzający w Kancelariach Mariański Group

Zadaj pytanie ekspertowi
prof. dr hab. Adam Mariański

Doradca podatkowy, adwokat
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Partner Zarządzający w Kancelariach Mariański Group


Lider i założyciel Mariański Group.

 • Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami prawa finansowego, zarówno w zakresie doradztwa podatkowego, jak i postępowań administracyjnych
 • Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, odpowiedzialności osób trzecich, sukcesji podatkowej, kontrolach i postępowaniu podatkowym oraz w ochronie praw jednostki w prawie podatkowym i planowaniu podatkowym
 • Opiniuje wszystkie projekty i nadzoruje pracę zespołu

Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association – IFA). Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, a także Rady Programowej „Przeglądu Podatkowego”. Wielokrotnie doradzał organizacjom samorządowym, w tym władzom lokalnym.

Zarządza zespołem doświadczonych ekspertów z zakresu prawa, podatków i ekonomii. Wysokiej klasy specjalista z dziedziny restrukturyzacji i sukcesji biznesu o wieloletnim doświadczeniu w opracowywaniu nowatorskich rozwiązań.

Uczestniczy w procedurach legislacyjnych, dotyczących prawa podatkowego. Autor ponad dwustu publikacji z tej dziedziny. Wykładowca uniwersytecki. Prowadzi szkolenia dla doradców podatkowych i pracowników organów podatkowych.

Specjalizacje

 • Prawo podatkowe
 • Prawo karne skarbowe
 • Prawo spółek
 • Prawo gospodarcze

Wykształcenie

 • Doktor habilitowany Uniwersytetu Łódzkiego
 • Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie prawa finansowego
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Pasje pozazawodowe

Pasjonat ekstremalnych sportów lądowych i wodnych. Smakosz wykwintnego wina. Podróżnik. Miłośnik sztuki.

Zadaj pytanie ekspertowi

Najnowsze monografie i komentarze

Ordynacja podatkowa 2017 Poradnik dla praktyków
Warszawa 2017 współautorzy: Ł. Chmielecki, A. Krajewska, Adam Mariański (red. naukowy), B. Rodak, A. Tim, M. Wolska-Bryńska
× Zamknij opis
Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny.
Zobacz opis
Gdańsk 2016 prof. dr hab. Adam Mariański (red.)
 • Co się stanie, gdy zabraknie, tymczasowo bądź ostatecznie, osoby będącej „siłą sprawczą” firmy?
 • Kto będzie odpowiadał za podejmowanie decyzji, podpisanie umów i zapłatę podatków?
 • Czy interesy Twoich najbliższych będą należycie zabezpieczone kiedy Ciebie zabraknie?

Najnowsza publikacja autorstwa ekspertów Kancelarii Mariański Group, pod redakcją prof. Adama Mariańskiego.

× Zamknij opis
Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
Zobacz opis
Warszawa 2016 współautorzy: A.Mariański (red.naukowy), A.Krajewska, J.Żurawiński

W czwartym wydaniu książki omówiono m.in.:

 •  nowe rozwiązania dotyczące faktur korygujących,
 • uchylenie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych,
 • modyfikacje związane z wprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego,
 • modyfikacje katalogu kosztów uzyskania przychodów,
 • ulgę na działalność badawczo-rozwojową, która zastąpiła obowiązującą wcześniej ulgę na nowe technologie.
× Zamknij opis
Dochody nieujawnione
Zobacz opis
Warszawa 2016 współautorzy: A.Krajewska, A.Mariański (red.naukowy), B.Rodak

Książka zawiera omówienie wszystkich aspektów i etapów kontroli w zakresie dochodów nieujawnionych. Publikacja przeznaczona jest dla podatników, wobec których prowadzona jest kontrola w zakresie dochodów nieujawnionych, oraz dla osób, którym grozi ryzyko wszczęcia kontroli, a także ich pełnomocników. Zainteresuje również studentów oraz aplikantów, pracowników organów podatkowych i księgowych.

× Zamknij opis
Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce
Zobacz opis
Warszawa 2016 A.Krajewska, A.Mariański (red.naukowy), A.Nowak-Piechota, M.Wilk

Książka zawiera syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych odnoszących się do działalności gospodarczej, zarówno poszczególnych podatków, jak i kontroli podatkowej czy też pojęcia działalności gospodarczej. Tematy prezentowane w opracowaniu wzbogacono przykładami, co pozwoli lepiej zrozumieć omawiane kwestie.

× Zamknij opis
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Zobacz opis
Gdańsk 2015 W.Nykiel, A.Mariański, (red.)

Autorzy niezwykle wnikliwie komentują każdy artykuł ustawy, dołączając najnowsze orzecznictwo sądowe, orzecznictwo organów skarbowych, interpretacje Ministra Finansów oraz poglądy nauki. Przedstawiają również własne, umotywowane propozycje rozwiązań, często polemizując z niekorzystnym dla podatników stanowiskiem organów skarbowych oraz z poglądami wyrażanymi w piśmiennictwie. To wszystko sprawia, że komentarz od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem praktyków!

× Zamknij opis

Najnowsze publikacje w mediach

Rzecz o KAS-ie, czyli po co powstała Krajowa Administracja Skarbowa?, Strefa Biznesu, 14/07/2017
Nowe ustawy dot. opodatkowania wynagrodzeń, działalności gospodarczej i zysków kapitałowych, Rzeczpospolita, 05/07/2017
Pasja zaklęta w kodeksach, magazyn Strefa Biznesu, 21/04/2017
Kontrola Podatników – nowe procedury, Poradnik Gazety Prawnej, 20/04/2017
Interpretacje i opinie zabezpieczające: fiskus nie daje firmom gwarancji, Rzeczpospolita, 09/04/2017
Skarbówka ciśnie jak nigdy, Gazeta Wyborcza, 10/04/2017
Refleksje o podatkach i doradcach podatkowych na tle jubileuszu XX-lecia uchwalenia ustawy o doradztwie podatkowym, Biuletyn KIDP „Doradca Podatkowy”, 01/04/2017
Czy obywatel może zaufać skarbówce, Rzeczpospolita, 21/03/2017

Najnowsze artykuły i glosy

Spółka komandytowa na gruncie Dyrektywy 2008/7, Monitor Podatkowy 2/2017
Piwo – nowa definicja produktu dla potrzeb podatku akcyzowego, Monitor Podatkowy 8/2016
Glosa do uchwały NSA, Glosa
Opodatkowanie likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej, Serwis Monitora Podatkowego 2/2014
Komentarz do wyroku TS, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Warszawa 2014
Konstytucyjność opodatkowania pozapłacowych świadczeń pracowniczych, Przegląd Podatkowy 11/2014
O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego,Glosa do wyroku TK z dnia 18.07.2013 (SK 18/09), Monitor Podatkowy 11/2013
Przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej – sukcesja generalna czy sukcesja podatkowa?, Prawo i Podatki 1/2012
pl en