Powrót do zespołu

prof. dr hab. Adam Mariański

Doradca podatkowy, adwokat
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Partner Zarządzający w Mariański Group

Zadaj pytanie ekspertowi
prof. dr hab. Adam Mariański

Doradca podatkowy, adwokat
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Partner Zarządzający w Mariański Group


Lider i założyciel Mariański Group.

 • Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych, w tym także w procesie sukcesji biznesu
 • Specjalizuje się w sukcesji podatkowej, podatkach dochodowych, kontrolach i postępowaniu podatkowym oraz w ochronie praw jednostki w prawie podatkowym i planowaniu podatkowym
 • Opiniuje wszystkie projekty i nadzoruje pracę zespołu

Od stycznia br. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych, ekspert Business Centre ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association – IFA). Jest członkiem Komitetu Akademickiego Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, a także Rady Programowej „Przeglądu Podatkowego”, Biuletynu „Doradca Podatkowy” oraz „Kancelaria Podatkowa w praktyce”.

Zarządza zespołem doświadczonych ekspertów z zakresu prawa, podatków i ekonomii. Wysokiej klasy specjalista z dziedziny restrukturyzacji i sukcesji biznesu o wieloletnim doświadczeniu w opracowywaniu nowatorskich rozwiązań.

Uczestniczy w procedurach legislacyjnych, dotyczących prawa podatkowego. Autor ponad dwustu publikacji z tej dziedziny. Wykładowca uniwersytecki. Prowadzi szkolenia dla doradców podatkowych i pracowników organów podatkowych.

Specjalizacje

 • Doradztwo dla firm rodzinnych
 • Sukcesja biznesu
 • Prawo podatkowe
 • Reorganizacja działalności gospodarczej
 • Prawo gospodarcze

Wykształcenie

 • Doktor habilitowany Uniwersytetu Łódzkiego
 • Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie prawa finansowego
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Pasje pozazawodowe

Pasjonat ekstremalnych sportów lądowych i wodnych. Smakosz wykwintnego wina. Podróżnik. Miłośnik sztuki.

Zadaj pytanie ekspertowi

Najnowsze monografie i komentarze

Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników.
Zobacz opis
Warszawa 2018 redakcja naukowa Adam Mariański; Anna Justyńska, Adam Mariański, Piotr Szalbierz Artur Tim, Adam Żądło, Jakub Żurawiński

W publikacji omówiono m.in.:

 • zasady tworzenia i funkcjonowania spółek osobowych oraz ich likwidacji,
 • ramy odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki,
 • tematykę cen transferowych,
 • analizę skutków podatkowych funkcjonowania spółki oraz wspólników,
 • przekształcenia i połączenia spółek,
 • planowanie podatkowe oraz zarząd sukcesyjny.
× Zamknij opis
Ordynacja podatkowa 2017 Poradnik dla praktyków
Warszawa 2017 współautorzy: Adam Mariański (red. naukowy), B. Rodak, A. Tim
× Zamknij opis
Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny.
Zobacz opis
Gdańsk 2016 prof. dr hab. Adam Mariański (red.)
 • Co się stanie, gdy zabraknie, tymczasowo bądź ostatecznie, osoby będącej „siłą sprawczą” firmy?
 • Kto będzie odpowiadał za podejmowanie decyzji, podpisanie umów i zapłatę podatków?
 • Czy interesy Twoich najbliższych będą należycie zabezpieczone kiedy Ciebie zabraknie?

Najnowsza publikacja autorstwa ekspertów Kancelarii Mariański Group, pod redakcją prof. Adama Mariańskiego.

× Zamknij opis
Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
Zobacz opis
Warszawa 2016 współautorzy: A.Mariański (red.naukowy), J.Żurawiński

W czwartym wydaniu książki omówiono m.in.:

 •  nowe rozwiązania dotyczące faktur korygujących,
 • uchylenie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych,
 • modyfikacje związane z wprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego,
 • modyfikacje katalogu kosztów uzyskania przychodów,
 • ulgę na działalność badawczo-rozwojową, która zastąpiła obowiązującą wcześniej ulgę na nowe technologie.
× Zamknij opis
Dochody nieujawnione
Zobacz opis
Warszawa 2016 współautorzy: A.Mariański (red.naukowy), B.Rodak

Książka zawiera omówienie wszystkich aspektów i etapów kontroli w zakresie dochodów nieujawnionych. Publikacja przeznaczona jest dla podatników, wobec których prowadzona jest kontrola w zakresie dochodów nieujawnionych, oraz dla osób, którym grozi ryzyko wszczęcia kontroli, a także ich pełnomocników. Zainteresuje również studentów oraz aplikantów, pracowników organów podatkowych i księgowych.

× Zamknij opis
Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce
Zobacz opis
Warszawa 2016 współautor: A.Mariański (red.naukowy)

Książka zawiera syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych odnoszących się do działalności gospodarczej, zarówno poszczególnych podatków, jak i kontroli podatkowej czy też pojęcia działalności gospodarczej. Tematy prezentowane w opracowaniu wzbogacono przykładami, co pozwoli lepiej zrozumieć omawiane kwestie.

× Zamknij opis
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Zobacz opis
Gdańsk 2015 W.Nykiel, A.Mariański, (red.)

Autorzy niezwykle wnikliwie komentują każdy artykuł ustawy, dołączając najnowsze orzecznictwo sądowe, orzecznictwo organów skarbowych, interpretacje Ministra Finansów oraz poglądy nauki. Przedstawiają również własne, umotywowane propozycje rozwiązań, często polemizując z niekorzystnym dla podatników stanowiskiem organów skarbowych oraz z poglądami wyrażanymi w piśmiennictwie. To wszystko sprawia, że komentarz od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem praktyków!

× Zamknij opis

Najnowsze publikacje w mediach

Czy powstanie urząd rzecznika praw podatnika?, Rzeczpospolita, 19/10/2018
System podatkowy w Polsce zmierza do restrykcyjności o niespotykanej dotąd skali. Zmiany uderzą w klasę średnią. Autor Grażyna Leśniak., Portal GazetaPrawna.pl, 10/09/2018
Exit tax: dlaczego fiskus nie lubi firm rodzinnych – komentuje Adam Mariański., Rzeczpospolita, 07/09/2018
Zasada legalizmu: organy podatkowe nadużywają prawa., Rzeczpospolita, 11/09/2018
Dlaczego w Polsce potrzebne są fundacje prywatne., Rzeczpospolita, 03/08/2018
Ordynacja podatkowa: czy powstanie urząd rzecznika praw podatnika? Autor Paweł Rochowicz., Rzeczpospolita, 25/07/2018
Projekt nowej ordynacji podatkowej tematem debaty ekspertów w „Rzeczpospolitej”. Autor Aleksandra Tarka., Rzeczpospolita, 28/06/2018
Doradcy podatkowi: konieczność ujawniania optymalizacji podatkowych a tajemnica zawodowa. Autor Paweł Rochowicz., Rzeczpospolita, 11/07/2018

Najnowsze artykuły i glosy

Opodatkowanie fundacji prywatnych, Przegląd Podatkowy 8/2018
Podatkowe konsekwencje zarządu sukcesyjnego., Przegląd Podatkowy 6/2018
Rzetelny podatnik – warunki możliwe do spełnienia?, Strefa Biznesu, Wiosna 2018
Przesłanki wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie podatku od towarów i usług, Przegląd Podatkowy 12/2017
Księgowość – źródło sukcesu czy porażki przedsiębiorstwa?, Strefa Biznesu, Zima 2017
Przyszłość doradztwa podatkowego w erze gospodarki cyfrowej., Doradca Podatkowy 4/2017
Sukcesja biznesu a obowiązujące i projektowane przepisy prawa…, Monitor Podatkowy 11/2017
Kontynuacja działalności gospodarczej osoby fizycznej przez spadkobierców, Przegląd Podatkowy 8/2017
pl en