1/9
Bieżące doradztwo w działalności gospodarczej
Kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące całokształt bieżących zagadnień prawnych
i podatkowych.

Dowiedz się więcej
2/9
Obsługa spółek giełdowych
Pełen zakres działań prawnych związanych zarówno z działalnością korporacyjną jak i z obowiązkami informacyjnymi.

Dowiedz się więcej
3/9
Audyt prawny (due diligence)
Instrument służący poprawie bezpieczeństwa firmy, umożliwiający ustalenie aktualnego stanu prawnego przedsiębiorcy i wyeliminowania ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu na rynku.

Dowiedz się więcej
4/9
Eksperckie opinie prawne
Niezależny materiał analityczny związany z praktycznymi problemami prawnymi dotyczącymi konkretnego przypadku.

Dowiedz się więcej
5/9
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
Całokształt działań ekspertów Kancelarii, zmierzających do ochrony zbioru praw będących wynikiem rozmaitej aktywności człowieka.

Dowiedz się więcej
6/9
Odpowiedzialność członków zarządu
Kompleksowe zidentyfikowanie zagrożeń wynikających z różnych obszarów prawa, przeciwdziałanie ich występowaniu i reprezentacja członków zarządu na wszystkich etapach postępowania.

Dowiedz się więcej
7/9
Doradztwo dla pracodawców
Wsparcie przy wdrażaniu najbardziej efektywnych rozwiązań, również na etapie tworzenia polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Dowiedz się więcej
8/9
Spory sądowe (sądy polubowne)
Usługi prawne w zakresie przygotowywania i prowadzenia procesów oraz reprezentacji w sporach sądowych i arbitrażowych.

Dowiedz się więcej
9/9
Windykacja
Reprezentacja Klientów na wszystkich etapach postępowania windykacyjnego: przedsądowym, sądowym, przed egzekucyjnym, egzekucyjnym oraz polubownym.

Dowiedz się więcej
1/9
Bieżące doradztwo w działalności gospodarczej
Kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące całokształt bieżących zagadnień prawnych
i podatkowych.

Dowiedz się więcej
2/9
Obsługa spółek giełdowych
Pełen zakres działań prawnych związanych zarówno z działalnością korporacyjną jak i z obowiązkami informacyjnymi.

Dowiedz się więcej
3/9
Audyt prawny (due diligence)
Instrument służący poprawie bezpieczeństwa firmy, umożliwiający ustalenie aktualnego stanu prawnego przedsiębiorcy i wyeliminowania ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu na rynku.

Dowiedz się więcej
4/9
Eksperckie opinie prawne
Niezależny materiał analityczny związany z praktycznymi problemami prawnymi dotyczącymi konkretnego przypadku.

Dowiedz się więcej
5/9
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
Całokształt działań ekspertów Kancelarii, zmierzających do ochrony zbioru praw będących wynikiem rozmaitej aktywności człowieka.

Dowiedz się więcej
6/9
Odpowiedzialność członków zarządu
Kompleksowe zidentyfikowanie zagrożeń wynikających z różnych obszarów prawa, przeciwdziałanie ich występowaniu i reprezentacja członków zarządu na wszystkich etapach postępowania.

Dowiedz się więcej
7/9
Doradztwo dla pracodawców
Wsparcie przy wdrażaniu najbardziej efektywnych rozwiązań, również na etapie tworzenia polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Dowiedz się więcej
8/9
Spory sądowe (sądy polubowne)
Usługi prawne w zakresie przygotowywania i prowadzenia procesów oraz reprezentacji w sporach sądowych i arbitrażowych.

Dowiedz się więcej
9/9
Windykacja
Reprezentacja Klientów na wszystkich etapach postępowania windykacyjnego: przedsądowym, sądowym, przed egzekucyjnym, egzekucyjnym oraz polubownym.

Dowiedz się więcej
1/9
Bieżące doradztwo w działalności gospodarczej
Kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące całokształt bieżących zagadnień prawnych
i podatkowych.

Dowiedz się więcej
2/9
Obsługa spółek giełdowych
Pełen zakres działań prawnych związanych zarówno z działalnością korporacyjną jak i z obowiązkami informacyjnymi.

Dowiedz się więcej
3/9
Audyt prawny (due diligence)
Instrument służący poprawie bezpieczeństwa firmy, umożliwiający ustalenie aktualnego stanu prawnego przedsiębiorcy i wyeliminowania ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu na rynku.

Dowiedz się więcej
4/9
Eksperckie opinie prawne
Niezależny materiał analityczny związany z praktycznymi problemami prawnymi dotyczącymi konkretnego przypadku.

Dowiedz się więcej
5/9
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
Całokształt działań ekspertów Kancelarii, zmierzających do ochrony zbioru praw będących wynikiem rozmaitej aktywności człowieka.

Dowiedz się więcej
6/9
Odpowiedzialność członków zarządu
Kompleksowe zidentyfikowanie zagrożeń wynikających z różnych obszarów prawa, przeciwdziałanie ich występowaniu i reprezentacja członków zarządu na wszystkich etapach postępowania.

Dowiedz się więcej
7/9
Doradztwo dla pracodawców
Wsparcie przy wdrażaniu najbardziej efektywnych rozwiązań, również na etapie tworzenia polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Dowiedz się więcej
8/9
Spory sądowe (sądy polubowne)
Usługi prawne w zakresie przygotowywania i prowadzenia procesów oraz reprezentacji w sporach sądowych i arbitrażowych.

Dowiedz się więcej
9/9
Windykacja
Reprezentacja Klientów na wszystkich etapach postępowania windykacyjnego: przedsądowym, sądowym, przed egzekucyjnym, egzekucyjnym oraz polubownym.

Dowiedz się więcej
1/9
Bieżące doradztwo w działalności gospodarczej
Kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące całokształt bieżących zagadnień prawnych
i podatkowych.

Dowiedz się więcej
2/9
Obsługa spółek giełdowych
Pełen zakres działań prawnych związanych zarówno z działalnością korporacyjną jak i z obowiązkami informacyjnymi.

Dowiedz się więcej
3/9
Audyt prawny (due diligence)
Instrument służący poprawie bezpieczeństwa firmy, umożliwiający ustalenie aktualnego stanu prawnego przedsiębiorcy i wyeliminowania ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu na rynku.

Dowiedz się więcej
4/9
Eksperckie opinie prawne
Niezależny materiał analityczny związany z praktycznymi problemami prawnymi dotyczącymi konkretnego przypadku.

Dowiedz się więcej
5/9
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
Całokształt działań ekspertów Kancelarii, zmierzających do ochrony zbioru praw będących wynikiem rozmaitej aktywności człowieka.

Dowiedz się więcej
6/9
Odpowiedzialność członków zarządu
Kompleksowe zidentyfikowanie zagrożeń wynikających z różnych obszarów prawa, przeciwdziałanie ich występowaniu i reprezentacja członków zarządu na wszystkich etapach postępowania.

Dowiedz się więcej
7/9
Doradztwo dla pracodawców
Wsparcie przy wdrażaniu najbardziej efektywnych rozwiązań, również na etapie tworzenia polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Dowiedz się więcej
8/9
Spory sądowe (sądy polubowne)
Usługi prawne w zakresie przygotowywania i prowadzenia procesów oraz reprezentacji w sporach sądowych i arbitrażowych.

Dowiedz się więcej
9/9
Windykacja
Reprezentacja Klientów na wszystkich etapach postępowania windykacyjnego: przedsądowym, sądowym, przed egzekucyjnym, egzekucyjnym oraz polubownym.

Dowiedz się więcej
1/9
Bieżące doradztwo w działalności gospodarczej
Kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące całokształt bieżących zagadnień prawnych
i podatkowych.

Dowiedz się więcej
2/9
Obsługa spółek giełdowych
Pełen zakres działań prawnych związanych zarówno z działalnością korporacyjną jak i z obowiązkami informacyjnymi.

Dowiedz się więcej
3/9
Audyt prawny (due diligence)
Instrument służący poprawie bezpieczeństwa firmy, umożliwiający ustalenie aktualnego stanu prawnego przedsiębiorcy i wyeliminowania ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu na rynku.

Dowiedz się więcej
4/9
Eksperckie opinie prawne
Niezależny materiał analityczny związany z praktycznymi problemami prawnymi dotyczącymi konkretnego przypadku.

Dowiedz się więcej
5/9
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
Całokształt działań ekspertów Kancelarii, zmierzających do ochrony zbioru praw będących wynikiem rozmaitej aktywności człowieka.

Dowiedz się więcej
6/9
Odpowiedzialność członków zarządu
Kompleksowe zidentyfikowanie zagrożeń wynikających z różnych obszarów prawa, przeciwdziałanie ich występowaniu i reprezentacja członków zarządu na wszystkich etapach postępowania.

Dowiedz się więcej
7/9
Doradztwo dla pracodawców
Wsparcie przy wdrażaniu najbardziej efektywnych rozwiązań, również na etapie tworzenia polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Dowiedz się więcej
8/9
Spory sądowe (sądy polubowne)
Usługi prawne w zakresie przygotowywania i prowadzenia procesów oraz reprezentacji w sporach sądowych i arbitrażowych.

Dowiedz się więcej
9/9
Windykacja
Reprezentacja Klientów na wszystkich etapach postępowania windykacyjnego: przedsądowym, sądowym, przed egzekucyjnym, egzekucyjnym oraz polubownym.

Dowiedz się więcej
pl en