Doradztwo dla pracodawców

Wsparcie przy wdrażaniu najbardziej efektywnych rozwiązań, również na etapie tworzenia polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Racjonalizacja wynagrodzeń Pozapłacowe świadczenia pracownicze Wynagrodzenia kadry zarządzającej Prawo pracy dla pracodawcy

Usługa planowania wynagrodzeń otwiera możliwość uzyskania znacznych oszczędności, polegających na obniżeniu należności publicznoprawnych, takich jak podatki czy składki na ubezpieczenia społeczne, które nierozerwalnie wiążą się ze świadczeniem pracy lub usług przez kadrę przedsiębiorstwa.

mg_www_infografy-04

Łącząc doświadczenie naszych ekspertów w rozmaitych dziedzinach prawa, oferujemy:

 • możliwość znacznego obniżenia kosztów związanych z zatrudnieniem kadry przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas kontroli podatkowych, ubezpieczeniowych czy z zakresu prawa pracy
 • przeprowadzenie audytu przez wyspecjalizowany zespół, który kompleksowo zbada obecnie funkcjonującą strukturę zatrudnienia w firmie
 • przygotowanie raportu zawierającego wskazanie obszarów ryzyka, jak również rekomendacji dotyczących obszarów ulepszeń związanych z zatrudnieniem, będącego dodatkowym zabezpieczeniem interesów firmy w czasie ewentualnej kontroli

Usługa umożliwia usprawnienie polityki kadrowej, której niewłaściwe prowadzenie może hamować rozwój biznesu i narazić na negatywne skutki kontroli przeprowadzanych przez organy administracji publicznej.

Kancelaria posiada rozległą wiedzę praktyczną dotyczącą planowania biznesu i organizowania ram prawnych jego funkcjonowania, która przekłada się na ilość Klientów, którym doradza w tym zakresie oraz mnogość publikacji jej ekspertów.

 

mg_www_infografy-02

 

Obecnie wiele przedsiębiorstw poza podstawowym wynagrodzeniem oferuje zarówno swoim pracownikom, jak i współpracownikom szereg dodatkowych korzyści w postaci świadczeń pozapłacowych. Stanowi to o atrakcyjności firmy, jako potencjalnego miejsca pracy i działa motywująco na kadrę. Należy jednak pamiętać, że tego typu świadczenia wiążą się z określonymi konsekwencjami zarówno na gruncie prawa podatkowego, jak i prawa ubezpieczeń społecznych.

Najczęściej stosowane świadczenia pozapłacowe dotyczą:

 • wykorzystania pojazdów służbowych do celów prywatnych
 • pakietów medycznych
 • ubezpieczenia na życie
 • karnetów sportowych
 • udziału w imprezach integracyjnych

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie specjalistów Kancelarii:

 • zapewniamy bezpieczeństwo rozliczeń po zastosowaniu proponowanych struktur
 • wskazujemy efektywne rozwiązania podatkowe, które po wdrożeniu mogą skutkować znacznymi oszczędnościami
 • podpowiadamy jak zwiększyć atrakcyjności firmy, jako zakładu pracy oraz pogłębić więzi ekonomiczne z pracownikami

Doradzamy zarówno dużym podmiotom z kapitałem zagranicznym, jak i mniejszym firmom rodzinnym na terenie całej Polski.

Oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają:

 • znaczne obniżenie kosztów związanych z zaangażowaniem kadry zarządzającej
 • zmniejszenie kosztów obciążeń publiczno-prawnych w firmach, w których właściciele są także członkami zarządu spółki
 • alokację uwolnionych funduszy, np. w inne piony firmy lub w podwyższenie wynagrodzeń menedżerów, z którymi firma nie chciałaby się rozstawać
 • zatrzymanie najlepszych członków kadry zarządzającej w firmie i stymulacja rozwoju prowadzonego biznesu poprzez wprowadzenie programów menadżerskich uwzględniających efektywne rozwiązania prawne
 • szybkie przeprowadzenie zmian – nawet kilka tygodni od momentu wszczęcia prac do momentu wdrożenia wszystkich rozwiązań

W zakresie usprawnienia systemu wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej doradzaliśmy firmom m.in. branży farmaceutycznej, metalurgicznej, budowlanej, spożywczej, odzieżowej oraz sanitarnej.

Prowadzona przez Kancelarię obsługa Przedsiębiorców ma przede wszystkim na celu zapewnić zgodność podejmowanych działań z prawem pracy, a w konsekwencji ograniczyć ryzyka powstania sporów z pracownikami.

Jakie korzyści oferujemy naszym Klientom:

 • proponujemy interdyscyplinarne rozwiązania opracowane przez zespół ekspertów, uwzględniające regulacje wszystkich mających zastosowanie dziedzin prawa, w tym prawa pracy, prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych
 • zapewniamy doświadczony zespół sądowy, który zapewni najwyższej jakości obsługę wszelkich sporów

Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu obsługi spraw dotyczących prawa pracy. Naszymi Klientami są duże instytucje z terenu całej Polski oraz liczni przedstawiciele średnich i dużych firm rodzinnych.

pl en