FIZ Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych struktur zakładających wykorzystanie krajowych bądź zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Obecnie przedsiębiorcy uzyskujący zyski z udziałów, dywidend lub innych instrumentów finansowych muszą odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 19%.

Nasze struktury prowadzą do zaoszczędzenia całkowitej wysokości podatku powyższego podatku przy jednoczesnej możliwości bieżącego korzystania z nieopodatkowanych środków.

Posiadamy znaczące doświadczenie w zakresie wdrażania struktur wykorzystujących Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, a ponadto stale współpracujemy z jednym z czołowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Kancelaria wdrożyła wiele funkcjonujących schematów z wykorzystaniem FIZ m.in. dla Klienta z branży spożywczej generującego oszczędność podatkową na poziomie 3 mln złotych rocznie, bądź dla firmy z branży sprzętu medycznego dającego roczne oszczędności w podatku dochodowym w wysokości ok. 15 mln złotych.

pl en