Kontrole podatkowe

Kompleksowe usługi w zakresie reprezentacji Klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych w trakcie kontroli podatkowych.

Reprezentujemy naszych Klientów również w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi. Podejmiemy się reprezentowania podatników, zarówno w toku całego postępowania, jak i w zakresie określonej czynności w jego ramach, w tym również sporządzenia skargi kasacyjnej do NSA. Klienci indywidualni szczególnie często korzystają z usług wyspecjalizowanych doradców w zakresie postępowań dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów.

Jakie korzyści niesie Klientowi współpraca z Kancelarią ww. zakresie:

  • przyjmujemy na siebie całość kontaktów z administracją podatkową
  • ograniczamy do minimum ryzyko popełnienia błędu wywołującego niekorzystne skutki podatkowe

Ogromne doświadczenie procesowe zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki, pozwala nam podejmować wszelkie przewidziane prawem działania (włączając skuteczne skargi do Trybunału Konstytucyjnego), które kończą postępowania, kontrole czy spory sądowe w sposób zadowalający naszych Klientów.

W zakresie sporów podatkowych osiągamy bardzo wysoki procent spraw pozytywnie rozstrzygniętych już na etapie kontroli podatkowych.

Nasi eksperci podatkowi często uczestniczą w roli prelegentów na różnego rodzaju konferencjach i szkoleniach z tematyki dotyczącej kontroli podatkowych. Legitymują się również licznymi publikacjami poświęconymi tej tematyce.

Zapraszamy również na Nasz blog w tematyce kontroli podatkowych:

kontrolapodatkowa.pl

Case studies


Pobierz case study
pl en