Odpowiedzialność członków zarządu

Kompleksowe zidentyfikowanie zagrożeń wynikających z różnych obszarów prawa, przeciwdziałanie ich występowaniu i reprezentacja członków zarządu na etapie postępowania sądowego.

mg_www_infografy-03

Pełnienie najwyższych funkcji w strukturach spółki wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności za jej zobowiązania. Niesie też ze sobą ryzyko stania się ofiarą tzw. przestępczości „białych kołnierzyków”, takim mianem określa się przestępstwa o charakterze gospodarczym. Organy podatkowe starają się narzucić podatnikom model odpowiedzialności obiektywnej za wszelkie naruszenia przepisów podatkowych i przerzucić na nich odpowiedzialność za działania kontrahentów, a nawet pośredników czy producentów, jeśli ich działania okazały się nierzetelne. Stąd niezbędne jest wsparcie merytoryczne Klienta, który potrzebuje eksperckiej wiedzy pozwalającej na dokonanie przekrojowej oceny wszystkich ryzyk związanych z ponoszoną odpowiedzialnością.

Rodzaje odpowiedzialności:

 • podatkowa
 • korporacyjna
 • cywilnoprawna
 • odszkodowawcza
 • wynikająca z prawa upadłościowego / publiczno-prawna
 • karna

Jakie korzyści niesie współpraca z Kancelarią w zakresie odpowiedzialności członków zarządu:

 • identyfikujemy zagrożenia, jakie mogą wystąpić w związku z pełnieniem określonego stanowiska w różnych obszarach prawa
 • wskazujemy odpowiednie rozwiązania (np. zmiany zapisów w umowach) w celu zminimalizowania wykrytych zagrożeń
 • reprezentujemy Klientów na każdym etapie sporu, tj. od postępowania przedsądowego poprzez sądowe i egzekucyjne
 • prowadzimy sprawy z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego oraz sprawy gospodarcze
 • zajmujemy się kompleksowo sprawami dotyczącymi odpowiedzialności wynikającej z prawa podatkowego, tj. od kontroli, postępowań podatkowych i postępowań sądowo-administracyjnych poprzez postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne oraz odpowiedzialność karnoskarbową i karną

Posiadamy bogate doświadczenie związane z reprezentacją Klientów w postępowaniach polubownych, sądowych i egzekucyjnych z zakresu spraw cywilnych, gospodarczych i upadłościowych. Ponadto w sprawach karnych i karnoskarbowych wspieramy Klientów świadcząc szerokie spektrum usług – od spraw mandatowych, poprzez postępowania, w których Klientom zarzucano udział w karuzelach podatkowych oraz wyłudzeniach podatku VAT.

Case studies


Pobierz case study
pl en