Optymalizacja firm rodzinnych

Doradztwo w wykorzystaniu uregulowań prawnych i podatkowych gwarantujących uzyskanie przewagi konkurencyjnej i wyższej rentowności rodzinnych przedsięwzięć.

Jako specjaliści podatkowi i prawni dokładnie wiemy jak uwolnić możliwości maksymalnego wykorzystywania środków trwałych i wartości niematerialnych istniejących i wykorzystywanych w rodzinnych przedsiębiorstwach. Już po krótkiej rozmowie wstępnej jesteśmy w stanie stwierdzić, czy możliwym jest uzyskanie znaczących korzyści podatkowych, które służyć mogą zarówno dzisiejszym właścicielom jak i przyszłym spadkobiercom w kolejnych latach. W sposób jasny, na konkretnych liczbach opisujemy z czym wiążą się dane zabiegi restrukturyzacyjne i jak duże oszczędności mogą wygenerować.

Od wielu lat przeprowadzamy procesu restrukturyzacyjne ukierunkowane na wydobywanie potencjału z prowadzonych przez naszych Klientów działalności, w celu uzyskania znacznych oszczędności.

pl en