Planowanie podatkowe (Offshore oraz spółek zależnych)

Zapewniamy wdrażanie najbardziej efektywnych podatkowo struktur, także z wykorzystaniem mechanizmów międzynarodowych.

Uwzględnienie obciążeń podatkowych stanowi immanentną część każdej strategii biznesowej bądź osobistej. Diagnoza i eliminacja ryzyk podatkowych staje się tym istotniejsza, gdy chodzi o kwestie, co do których nie istnieje utrwalona linia orzecznicza bądź podejście organów podatkowych pozostaje rozbieżne w podobnych stanach faktycznych. Sytuacja niejednokrotnie komplikuje się z powodu wykorzystywania w ramach realizowanych planów aktywów podlegających reżimom prawnym różnych jurysdykcji.

Dla osób posiadających majątek prywatny bądź rodzinny znacznych rozmiarów, bardzo ważne jest, aby uwzględnić zarządzanie jego składnikami i wykorzystywanie ich w sposób optymalny pod względem podatku dochodowego. Często sytuację komplikuje fakt, że dany majątek ze względu na swoją lokalizację podlega prawu podatkowemu innych jurysdykcji. W takim przypadku jeszcze bardziej istotne staje się zarządzanie posiadanymi zasobami w sposób zcentralizowany, profesjonalny oraz sprawny, aby wyeliminować zbędne ryzyko podatkowe. W porozumieniu z Klientem możemy zastosować przy tym korzystne uregulowania obcych jurysdykcji podatkowych oraz informować o możliwościach zmiany rezydencji podatkowej.

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie Kancelarii:

  • profesjonalne, kompleksowe wsparcie, świadczone przez wykwalifikowanych doradców podatkowych i specjalistów w zakresie prawa międzynarodowego,
  • pomoc zarówno przy projektowaniu, jak i wdrażaniu rozwiązań,
  • możliwość wyboru najbardziej dostosowanego do własnych potrzeb scenariusza, spośród przedstawionych kilku indywidualnie opracowanych.
  • możliwość uzyskania eksperckich opinii podatkowych oraz pełne wsparcie w zakresie prawa, podatków i księgowości dotyczących danych działań.
  • opracowanie najefektywniejszych, pod względem podatkowym rozwiązań, uwzględniających typ i klasę aktywów Klienta,
  • wdrażamy rozwiązania „szyte na miarę”, które gwarantują bezpieczeństwo podatkowe i prawne,
  • posiadamy bogate doświadczenie w planowaniu podatku dochodowego, także z wykorzystaniem polskich i zagranicznych wehikułów.

Bezpośrednio kontaktujemy się z kontrahentami inwestycji bądź operatorami spółek zależnych, regularnie raportując Klientowi kluczowe ustalenia.

Przy wykorzystaniu naszych scenariuszy planowania podatkowego, zrealizowaliśmy liczne fuzje, połączenia i podziały spółek, zachowując optymalne obciążenia podatkowe. Uczestniczyliśmy także w strukturyzowaniu znacznej wartości transakcji biznesowych, jak i indywidualnych.

pl en