Planowanie sukcesji

Szereg działań zwiększających poziom ochrony prawnej i podatkowej przedsięwzięcia przekazywanego kolejnemu pokoleniu.

Nasze rozwiązania zapewniają Klientom stabilność prowadzonej działalności przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa wdrażanych schematów.

Działania Kancelarii są dostosowane do każdego indywidualnego przypadku, uwzględniają strukturę własnościową oraz jej rozmiar. Kładziemy szczególny nacisk na zachowanie ciągłości działań firmy i zabezpieczenie interesów wszystkich zainteresowanych: opracowujemy rozwiązania z zakresu ładu korporacyjnego, strategii rozwoju biznesu oraz jego wartości.

Jakie korzyści niesie przygotowanie przez Kancelarię planu sukcesji:

  • wdrożenie najdogodniejszej formy prawnej
  • eliminacja zbędnych wydatków
  • eliminacja ryzyka prawnego, administracyjnego i podatkowego
  • opracowanie realnego planu działania w sytuacji kryzysowej
  • pełne przygotowanie procesu dziedziczenia
  • bezpieczne przejście na emeryturę „założyciela”

Kancelaria wielokrotnie przeprowadzała proces sukcesji dla Klientów różnych branż – elektrycznej, farmaceutycznej czy też produkcyjnej, uwzględniając nie tylko potrzeby prowadzonych firm, ale również prywatne interesy ich właścicieli. Pomagaliśmy w porządkowaniu planów dziedziczenia, opracowywaliśmy dla Klientów pełną dokumentację sukcesyjną oraz wpieraliśmy ich w realizacji tych procesów.

Case studies


Pobierz case study
pl en