Reprezentacja Klienta przed sądami oraz właściwymi organami

Obsługa transakcji w zakresie wsparcia przed organami.

Obsługa transakcji to nie tylko reprezentacja interesów Klienta w relacji z kontrahentem to również reprezentacja przed organami. Aby sfinalizować transakcje konieczne jest zbadanie obowiązków zgłoszeniowych wobec organów oraz dokonanie takiego zgłoszenia. Badamy również potencjalne zagrożenia wynikające dla Klienta z planowanej struktury transakcji, aby wykluczyć możliwości jej zakwestionowania przez organy.

  • Wspieramy Klienta w procesie uzyskiwania właściwych zgód administracyjnych celem właściwego oraz prawidłowego przeprowadzenia procesu M&A.
  • Reprezentujemy Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi organami administracyjnymi oraz sądami.
  • Wspieramy Klientów we właściwej realizacji obowiązków informacyjnych.
pl en