Sukcesja pokoleniowa – planowanie rodzinne

Zapewniamy niemal nieograniczone możliwości dysponowania majątkiem na wypadek śmierci, a także jeszcze za życia Nestora.

Posiadanie znacznego majątku może być, w chwili śmierci, źródłem poważnych komplikacji w sferze podziału majątku i odpowiedzialności za zobowiązania.

Przygotowanie przemyślanej strategii spadkowej, uwzględniającej wolę spadkodawcy jest jednym z podstawowych działań Kancelarii. Aby móc w pełni zrealizować wolę spadkodawcy, sięgamy również po zagraniczne mechanizmy spadkowe. Dzięki temu, klienci mogą zaplanować szczegółowo podział majątku prywatnego, co daje również możliwość jego reorganizacji i optymalnego wykorzystania.

Doświadczenie Kancelarii obejmuje wiele projektów planowania spadkowego, prowadzonych dla zamożnych klientów, posiadających nie tylko przedsiębiorstwo, ale również znaczny majątek prywatny, m.in. w postaci kolekcji dzieł sztuki czy też licznych nieruchomości. Wielokrotnie doradzaliśmy klientom, realizując skomplikowane procesy planowania spadkowego, również z udziałem fundacji zagranicznych czy też trustów.

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie Kancelarii:

  • Możliwość niemal niczym nieograniczonego dysponowania na wypadek śmierci,
  • Możliwość zabezpieczenia najbliższych w razie choroby lub innego wypadku,
  • Możliwość finansowego motywowania najbliższych do postępowania zgodnego z wolą nestora,
  • Współpraca z doświadczonym, prestiżowym podmiotem, która pozwoli dostosować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb Klienta,

Działania Kancelarii są dostosowane do każdego indywidualnego przypadku, uwzględniają strukturę własnościową majątku klienta oraz jego rozmiar. Kładziemy szczególny nacisk na zabezpieczenie interesów wszystkich beneficjentów, na regułach ustalonych przez Nestora.

Dlatego wykorzystujemy nie tylko polskie regulacje prawa spadkowego, ale również trusty (fundacje) w innych krajach europejskich. Przykładowo umożliwia to przekazanie zarządu nad przedsiębiorstwem temu spośród zstępnych, który pierwszy ukończy studia ekonomiczne na Harvardzie oraz wypłata świadczenia w wysokości 3.000 € temu dziecku, które jako pierwsze zapewni Nestorowi troje wnuków, pochodzących z jednego, ważnie zawartego związku małżeńskiego.

[Zob także sukcesja biznesu]

pl en