Windykacja

Reprezentacja Klientów na wszystkich etapach postępowania windykacyjnego: przedsądowym, sądowym, przed egzekucyjnym, egzekucyjnym oraz polubownym.

Oferujemy stałe wsparcie na każdym etapie postępowania, poczynając od kontaktów telefonicznych z dłużnikami, wystosowanie wezwań do zapłaty poprzez postępowanie sądowe oraz egzekucyjne. W zakresie naszych usług znajduje się także oferta dochodzenia należności od podmiotów zobowiązanych w dalszej kolejności, np. postępowania przeciwko członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy wspólnikom spółek jawnych.

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie Kancelarii:

  • wpływamy na poprawę płynności finansowej Firmy, poprzez efektywną ściągalność zadłużenia
  • gwarantujemy szybką egzekucję, która jest szansą na pełne zaspokojenie dochodzonych należności
  • zapewniamy oszczędności finansowe związane z brakiem konieczności stworzenia i utrzymania własnej komórki windykacyjnej
  • pomagamy w obniżeniu poziomu niezapłaconych należności
  • czuwamy nad efektywnością prowadzonej egzekucji, a w razie jej braku – podpowiadamy jak szybko zmienić strategię dochodzenia roszczeń

Posiadamy bogate doświadczenie związane z reprezentacją Klientów w sprawach prowadzących do odzyskania nieuregulowanych przez kontrahentów należności oraz obroną przed nieuczciwymi wymuszeniami. Kompleksowo reprezentujemy przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby fizyczne, dobierając właściwe środki odpowiednio do charakteru danej sprawy.

pl en