Zbycie przedsiębiorstwa

Doradztwo najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych przy zbywaniu przedsiębiorstwa.

Obecnie sprzedaż przedsiębiorstwa osoby fizycznej, udziałów/akcji w spółce kapitałowej lub ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej jest związana z koniecznością opodatkowania tej transakcji podatkiem dochodowym według skali na poziomie 18% lub 32% albo też stawką linową 19%. Jednocześnie koszt podatkowy do rozpoznania po stronie sprzedającego jest najczęściej bardzo niski. W efekcie, opodatkowaniu w większości przypadków podlega pełna wartość transakcji.

Kancelaria proponuje szereg rozwiązań, które umożliwiają zbycie przedsiębiorstwa lub jego części bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Kancelaria wdrożyła wypracowane przez siebie struktury dla dużych podmiotów m.in. z branży telekomunikacyjnej i handlowej, skutkujące oszczędnością podatkową na poziomie 4 mln złotych oraz dla wielu małych i średnich lokalnych przedsiębiorców.

pl en