Zmiany prawno-podatkowe od 2018r.


30 listopada 2017
Mariański Group
ul. Tylna 4c lokal 1
Łódź

W imieniu Mariański Group mamy zaszczyt zaprosić Państwa

na dobrą kawę i bezpłatne szkolenie pt.:

„Zmiany prawno – podatkowe od 2018r.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Zmiany w zakresie sposobu rozliczenia podatku dochodowego CIT –wydzielenie źródeł przychodów i kosztów.
 • Nowe regulacje w zakresie kosztów podatkowych w obszarze:
  • finansowania działalności gospodarczej,
  • nabycia usług niematerialnych,
  • amortyzacji podatkowej wartości niematerialnych i prawnych,
  • amortyzacji podatkowej środków trwałych,
  • działalności badawczo –rozwojowej.
 • Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawczość podatkowa:
  • nowe regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych,
  • wdrożenia raportowania JPK: nowe możliwości organów podatkowych w zakresie, weryfikacji rozliczeń podatkowych firmy.
 • Nowe wymogi w zakresie dokumentowania należytej staranności:
  • w podatku od towarów i usług,
  • w podatku dochodowym.
 • Zmiany w zakresie ZUS:
  • sposoby rozliczania składek ZUS i konsekwencje nieprawidłowych wpłat,
  • nowa kategoria decyzji wydawanych przez ZUS w przedmiocie ustalenia płatnika składek,
  • nowy Kodeks pracy –założenia komisji kodyfikacyjnej.
 • Skutki unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (od 2018 r.):
  • nowe prawa i obowiązki przedsiębiorców,
  • przetwarzanie danych osobowych w nowej rzeczywistości prawnej,
  • nowe mechanizmy kontroli i sankcjonowania naruszeń w zakresie ochrony danych. osobowych

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia na adres: konferencje@marianskigroup.pl
do dnia 24 listopada 2017 r.
Gdzie:
Mariański Group
ul. Tylna 4c lokal 1
Łódź
Kiedy:
30 listopada 2017
godz. 10:00
Czas trwania:
10 - 14
Certyfikat:
pl