Artykuł napisany przez konsultanta w Mariański Group tematem miesiąca w bieżącym numerze Przeglądu Podatkowego

16 lipca 2013

W numerze lipcowym Przeglądu Podatkowego tematem miesiąca jest artykuł Błażeja Kuźniackiego – konsultanta w Departamencie Prawa Międzynarodowego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa “Krytyczna analiza poselskiego projektu polskich CFC rules“.

W artykule przedstawiony został szeroko ostatnio dyskutowany temat dotyczący przepisów wprowadzających opodatkowanie dochodu kontrolowanych spółek zagranicznych w rękach jej udziałowców (CFC rules). Artykuł ma istotne znaczenie dla podatników, dając im możliwość odpowiednio wczesnego zapoznania się z proponowanymi zmianami w ustawach o podatkach dochodowych. Stanowi także interesujący przyczynek do dyskusji na temat projektowanej nowelizacji.

Publikacja w „Przeglądzie Podatkowym” w temacie miesiąca stanowi wyróżnienie, odkąd artykuły publikowane w tym czasopiśmie prezentują najwyższy poziom merytoryczny oraz cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień. Ponadto autorzy artykułów w „Przeglądzie Podatkowym” są uznawani za znanych i cenionych ekspertów w swoich dziedzinach – w tym przypadku Błażej Kuźniacki w odniesieniu do CFC rules oraz w ogólności do międzynarodowego prawa podatkowego.

Najnowsze aktualności

pl