Prof. Adam Mariański: Dlaczego praca własna jest najwyżej opodatkowana?

9 września 2021

Obecny system opodatkowania skutkuje tym, że dochód podatkowy zwykle odbiega od dochodu rzeczywistego, ale w niektórych sytuacjach nie próbuje nawet nawiązywać do rzeczywistego przysporzenia podatnika. Jest to skutkiem całkowitej dowolności ustawodawcy w kształtowaniu elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza dotyczących przychodów i koszty ich uzyskania. Przede wszystkim arbitralnie określono rodzaje źródeł przychodów i dla nich obowiązują odmienne zasady opodatkowania, w tym rozliczania kosztów podatkowych.

Należy przede wszystkim pamiętać, że najwyżej opodatkowane są dochody z pracy oraz działalności wykonywanej osobiście. Dla dochodów z pracy ustawodawcy przewiduje zryczałtowane koszty uzyskania (zasadniczo 250zł/mies.), które nie mają jakiegokolwiek uzasadnienia ekonomicznego, lecz jedynie fiskalne. Limitowanie kosztów prowadzi do określenia wyższego dochodu, który w dodatku jest opodatkowany progresywnie i jest objęty daniną solidarnościową.

Działalność osobista jest także wyżej opodatkowana niż np. dochody kapitałowe. Jednak w takiej sytuacji możemy korzystać z wyższych zryczałtowanych kosztów (np. 20% przychodu dla umowy zlecenia czy 50% dla praw autorskich). Dochody te łączy się jednak z dochodami z pracy, co może skutkować progresywnym ich opodatkowaniem, a nawet objęciem daniną solidarnościową.

Warto zaznaczyć, że dochody z innych źródeł mogą korzystać z opodatkowania według stawki proporcjonalnej lub ryczałtami podatkowymi. Skutkuje to także brakiem obowiązku uiszczenia daniny solidarnościowej, mimo że łączny dochód przekroczył 1.000.000 zł.

Najnowsze aktualności

pl