Projekt Fabryka Przedsiębiorczości

 1. fabryka

  Głównym założeniem Fabryki Przedsiębiorczości jest stworzenie unikalnego na skalę całego kraju miejsca, w którym przedsiębiorca uzyska interdyscyplinarne wsparcie dla prowadzonego biznesu. Ale nie tylko. Oprócz funkcji gospodarczej tego miejsca, projekt nastawiony jest również na realizację funkcji edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej.

  Przewidziana jest szeroko pojęta współpraca z Uniwersytetem Łódzkim i innymi uczelniami oraz instytucjami naukowo-badawczymi regionu łódzkiego w celu rozpowszechniania idei przedsiębiorczości już wśród studentów.

  Jednym z założeń Fabryki Przedsiębiorczości jest również podjęcie działań aktywizujących ludzi na terenie zdegradowanym.  Kładziemy  też duży nacisk na promocję historii Miasta Łodzi oraz łódzkiej przedsiębiorczości. W budynku Fabryki planujemy cykliczne wystawy dzieł sztuki, w tym prac wybitnych surrealistów, eksponowanie murali, rzeźb, happeningi artystyczne. Rewitalizacja terenu wokół Fabryki ma objąć także nadanie obiektowi funkcji rekreacyjnych – w planach jest ogólnodostępny woonerf, siłownia, boisko czy nawet kino plenerowe.

  W związku z realizacja projektu Fabryka Przedsiębiorczości – rewitalizacja Przędzalni Szewiotu i Fabryki Towarów Trykotowych „Stephan i Werner” z 1903 r. (…) przy ul. Wierzbowej 44 w Łodzi ogłaszamy nabór na wolne stanowiska.

 2. Zapytanie ofertowe nr 1 – Dyrektor Projektu

  Dyrektor Projektu; umowa cywilno-prawna

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1      Załączniki do składania ofert

  W wyniku komisyjnej oceny nadesłanych ofert na stanowisko
  – Dyrektor Projektu – wyłoniono:
  Business Consulting Marcin Szczepanik
  ul. Broniewskiego 32a/50; 93-142 Łódź

 3. Zapytanie ofertowe nr 2 – Kierownik ds. zarządzania budową

  Kierownik projektu ds. zarządzania budową; umowa cywilno-prawna

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2      Załączniki do składania ofert

  W wyniku komisyjnej oceny nadesłanych ofert na stanowisko
  – Kierownik ds. Zarządzania Budową  – wyłoniono:
  BTIB – BAU Technik Inżynieria Budowlana – Tomasz Zagozda w Drużbicach,
  ul. Zalesie 3A; 97-403 Drużbice

pl