XIII Forum Cen Transferowych za nami.

29 września 2021

28 września 2021roku eksperci Mariański Group uczestniczyli w posiedzeniu XIII Forum Cen Transferowych (FCT) organizowanym przez Ministerstwo Finansów (MF).
W spotkaniu wzięło udział ponad 280 przedstawicieli z obszaru nauki, biznesu, branży doradczej, KAS oraz MF.

W trakcie FCT rozmawialiśmy o aktualnych wyzwaniach w obszarze cen transferowych i propozycjach zmian legislacyjnych, w szczególności w obszarze wpływu COVID-19 na ceny transferowe, w tym: przeprowadzaniu analiz porównawczych, alokacji kosztów nadzwyczajnych, pomocy publicznej.

Głównym punktem posiedzenia XIII FCT było przyjęcie „Rekomendacji Forum Cen Transferowych w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe dla polskich podatników”, nad którym w ciągu ostatnich 9 miesiącach pracowały grupy robocze nr 1 i 10. Celem grupy było wypracowanie wyjaśnień i rekomendacji w zakresie wpływu pandemii COVID19 na ceny transferowe dla polskich podatników i administracji podatkowej, w oparciu w szczególności o wytyczne OECD w tym zakresie.

Ważną częścią XIII FCT była prezentacja poświęcona przepisom tzw. „Polskiego Ładu” dotycząca kwestii tzw. ukrytej dywidendy. W trakcie dyskusji MF zadeklarowało, że wystąpi z propozycją odroczenia wejścia w życie tych regulacji z roku 2022 na rok 2023. W tym czasie przepisy art. 15b „Polskiego Ładu” mają zostać ponownie skonsultowane i w pewnym zakresie być może doprecyzowane.

Mariański Group bierze czynny udział w pracach Forum. Będziemy o tym informować na bieżąco.

 

Najnowsze aktualności

pl