“Jak się bronić w postępowaniu karno-skarbowym”

27 marca 2018

Kontrola podatkowa, celno-skarbowa i postępowanie podatkowe wiążą się niejednokrotnie z wszczęciem postępowania karno-skarbowego. W każdym jego stadium podatnik ma prawo do obrony, w tym prawo do składania wniosków dowodowych.

Więcej na ten temat w artykule autorstwa mec. Moniki Błońskiej, radcy prawnego i mec. Eweliny Gładysz, adwokata w Mariański Group.

Rzeczpospolita "Jak się bronić w postępowaniu karno-skarbowym"
Najnowsze aktualności

pl