Konferencja “Wybrane problemy opodatkowania sektora bankowego” z udziałem naszych ekspertów

8 maja 2015

28 kwietnia 2015r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Centrum dokumentacji i studiów podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego konferencja “Wybrane problemy opodatkowania sektora bankowego”. Partnerem merytorycznym tego wydarzenia była Kancelaria Mariański Group.

Panele dyskusyjne podczas konferencji poprowadzili eksperci z Kancelarii specjalizujący się w dziedzinie obsługi podmiotów branży finansowej.

Prof. dr hab. Adam Mariański poprowadził panel „Bank jako podatnik podatku dochodowego” oraz wygłosił referat wprowadzający, w którym poruszył problematykę stosowania art. 38b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zagadnienie wierzytelności nieściągalnych oraz problem straty w środkach obrotowych w działalności bankowej. Dr Michał Wilk poprowadził panel II „Bank jako płatnik podatku dochodowego” i panel III „Bank a podatek od towarów i usług”. Dr Wilk w ramach II panelu zaprezentował zagadnienie odpowiedzialności banku jako płatnika podatku oraz problematykę certyfikatu rezydencji.

W konferencji wzięli udział reprezentanci większości polskich banków, przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego. Podczas wystąpień poruszono wiele ważnych zagadnień dotyczących opodatkowania sektora bankowego a udział licznych panelistów związanych na co dzień z branżą zaowocował ciekawymi dyskusjami. Wnioski z konferencji przedstawione zostaną w raporcie, w którym zaprezentujemy postulaty zmian regulacji prawnych w zakresie opodatkowania banków, który zostanie następnie przedstawiony Ministrowi Finansów.

Najnowsze aktualności

pl