Nowa Publikacja ekspertów Kancelarii Mariański Group.

14 października 2016

Co się stanie, gdy zabraknie, tymczasowo bądź ostatecznie, osoby będącej „siłą sprawczą” firmy? Kto będzie odpowiadał za podejmowanie decyzji, podpisanie umowy, zapłatę podatków i innych zobowiązań?

sukcesja

 

Właśnie ukazała się publikacja, będąca pierwszym na rynku tak kompleksowym opracowaniem, która przedstawia problematykę następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych, związanych m.in. z nagłą nieobecnością, śmiercią zarówno właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i wspólnika spółki cywilnej, osobowej czy kapitałowej.

Autorzy, eksperci Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej pod redakcją prof. dr. hab. Adama Mariańskiego, przedstawiają skutki takich zdarzeń zarówno w zakresie prawa cywilnego, handlowego, jak i prawa podatkowego.

Wydawnictwo oddk.

Najnowsze aktualności

pl