NSA – przełomowy wyrok dotyczący opodatkowania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

11 października 2013

W dniu 11 października 2013 r. NSA wydał przełomowy wyrok dotyczący opodatkowania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych uznając, że wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych poniesione przez spadkodawcę stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu ich umorzenia przez spadkodawcę.

Precedensowy charakter wyroku wynika z przełamania dotychczasowej, niekorzystnej dla funduszy linii orzeczniczej NSA w tym zakresie.

Pełnomocnikiem strony skarżącej, jednego z największych polskich funduszy inwestycyjnych był mec. Adam Mariański.

Najnowsze aktualności

pl