Powrót do zespołu

Aneta Chałat

Adwokat
Departament Restrukturyzacji w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k.
42 207 76 78
EN

Zadaj pytanie ekspertowi
  Aneta Chałat

  Adwokat
  Departament Restrukturyzacji w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k.


  • odpowiada za bieżącą obsługę przedsiębiorców i wspieranie ich w kontaktach z kontrahentami, sądami oraz organami administracji
  • współtworzy i opiniuje umowy cywilnoprawne oraz dokumenty korporacyjne

  Specjalizacje:

  • Prawo procesowe,
  • Prawo gospodarcze i handlowe
  • Prawo kontraktów budowlanych
  • Prawo własności intelektualnej

  Wykształcenie:

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  • Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i uzyskała tytuł zawodowy adwokata
  • Absolwentka Studium Podyplomowego Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Łódzkiego
  • Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Łódzkiego
  • Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warszawskiego
  • Absolwentka Podyplomowych Studiów Akademia Spółek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Absolwentka Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza – Szkoła IP
  • Absolwentka Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza – Szkoła Prawa Nowych Technologii (IT/TMT)
  • Kurs dla kandydatów na księgowego I stopień – certyfikat księgowego

  Pasje pozazawodowe

  psychologia, literatura i kinematografia

   

  Zadaj pytanie ekspertowi


   Najnowsze publikacje w mediach

   Rok 2021 wyzwaniem dla transportowych spółek komandytowych, Truck.pl, 14/01/2021
   Jaka forma działalności dla firmy transportowej, Truck.pl, 26/05/2020
   Na czym polega twarda i miękka restrukturyzacja?, Rzeczpospolita, 13/05/2020
   Restrukturyzacje umów z kontrahentami, Rzeczpospolita, 23/04/2020
   Uprawnienia inwestora z tytułu rękojmi i gwarancji za wady obiektu budowlanego, Kwartalnik Łódzki – biuletyn Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 11/12/2019
   Bank może odpowiadać za szkodę poniesioną przez nieświadomego inwestora, Rzeczpospolita, 14/11/2019

   pl en