Powrót do zespołu

Artur Tim

Doradca podatkowy
Doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka). Współpracownik Kancelarii Mariański Group
EN; DE

Zadaj pytanie ekspertowi
  Artur Tim

  Doradca podatkowy
  Doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka). Współpracownik Kancelarii Mariański Group


  • Pełni funkcje syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy, nadzorcy sądowego, nadzorcy układu,
  • Opracowuje plany restrukturyzacyjne, doradza oraz reprezentuje klientów w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,  w tym w międzynarodowych postępowaniach insolwencyjnych,
  • Zajmuje się doradztwem dla podmiotów zaangażowanych w transgraniczną działalność gospodarczą oraz w transgraniczne inwestycje,
  • Posiada doświadczenie w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku na podstawie wykazywania niezgodności przepisów krajowych z regulacjami rangi unijnej,
  • Posiada doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowym, w tym w opracowywaniu i aplikowaniu modeli ekspansji na zagraniczne rynki.
  • Zajmuje się analizą ustawodawstwa obcych jurysdykcji pod kątem postulatów dla polskiego ustawodawcy,

  Prelegent na licznych konferencjach naukowych i szkoleniach, laureat konkursów z zakresu prawa, w tym konkursów o zasięgu międzynarodowym, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za szczególną działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego. Dydaktyk akademicki.

  Specjalizacje

  • Prawo podatkowe (w tym prawo podatkowe obcych jurysdykcji)
  • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe,
  • Prawo pomocy publicznej,
  • Prawo spółek
  • Prawo cywilne
  • Prawo lotnicze
  • Opodatkowanie innowacji oraz wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych

  Wykształcenie

  • Doktorant w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  • Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: prawo europejskie)
  • Uzyskał tytuł autora najlepszej pracy magisterskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w roku akademickim 2015/2016 (Fundacja UŁ), odznaczony medalem „Za Chlubne Studia” (4,97)
  • Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  • Członek Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (Oddz. w Gdańsku)

  Pasje pozazawodowe

  Opodatkowanie cyfrowej ekonomii, systemy prawne obcych jurysdykcji, komparatystyka prawnicza, polityczne zobowiązanie, prawo kosmiczne, polski sektor kosmiczny, nauki ścisłe.

  Zadaj pytanie ekspertowi

   Najnowsze monografie i komentarze

   Ordynacja podatkowa. Komentarz
   Zobacz opis
   Warszawa 2021 wpółautorzy: Adam Marianski (red.), Magdalena Olszewska, Konrad Dura, TOMASZ Szymański, Bartosz Rodak, Mariusz Miśkiewicz, Marta Olewińska, Martyna Derach, Łukasz Porada, Ewelina Jankowska, Joanna Majcherczak Piotr Szalbierz

   Szczegółowy komentarz do Ordynacji podatkowej dla praktyków, napisany przez ekspertów Mariański Group, dla których udział w kontrolach i postępowaniach podatkowych to codzienność.
   Zazwyczaj komentarze kończą się tam, gdzie zaczynają się problemy praktyczne… Ten komentarz jest inny. Mamy nadzieję, że spełni oczekiwania praktyków.

   × Zamknij opis
   Regulacje w zakresie unikania opodatkowania. Komentarz praktyczny.
   Zobacz opis
   Warszawa 2020 wpółautorzy: prof dr hab. Adam Mariański (red.), Konrad Dura, Anna Justyńska, Cezary Krysiak, Joanna Majcherczak, Piotr Szalbierz, Tomasz Szymański

   Unikanie opodatkowania to zmniejszenie ciężaru opodatkowania, które następować może w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (np. ulgi, zwolnienia podatkowe, itp.). Autorzy w sposób kompleksowy i przejrzysty dokonują analizy wskazanej problematyki.

   × Zamknij opis
   Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej
   Zobacz opis
   Warszawa 2019 współautorzy: prof dr hab. Adam Mariański (red.), Natalia Adamczyk, Monika Błońska, Marta Napieralska, Anita Pardej, Bartosz Rodak, Artur Tim, Krzysztof Wiśniewski

   Najnowsza publikacja ekspertów Mariański Group pod redakcją prof. Adama Mariańskiego. Sukcesja w przypadku nagłej śmierci właściciela firmy może przysporzyć wielu problemów. W zależności od formy organizacyjno-prawnej  prowadzonej działalności gospodarczej konsekwencje śmierci właściciela bądź współwłaściciela firmy będą różne. Kompleksowe studium ma pomóc w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących obciążenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń.

    

    

    

   × Zamknij opis
   Ordynacja podatkowa. Poradnik dla praktyków.
   Zobacz opis
   Warszawa 2019 współautorzy: prof. dr hab. Adam Mariański (red.), Konrad Dura, Ewelina Jankowska, Przemysław Kaczmarek, Agnieszka Kalicińska, Alicja Michalak, Bartosz Rodak, Piotr Szalbierz, Tomasz Szymański, Artur Tim, Krzysztof Wiśniewski

   Obowiązująca od 1997 r. Ordynacja podatkowa doczekała się wielu komentarzy i innych opracowań. Niewiele z nich ma jednak wymiar praktyczny. W niniejszym komentarzu nie analizujemy wyłącznie poszczególnych przepisów tej ustawy, analizujemy przede wszystkim całe instytucje prawne.

   Autorzy są praktykami rozwiązującymi na co dzień problemy przedsiębiorców i jednostek publicznych w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe. Niniejszy komentarz będzie pomocny w codziennych kontaktach z administracją podatkową, przyczyni się do podniesienia standardów tych relacji. Zwiększy również świadomość podatników odnośnie ich praw i obowiązków.

   × Zamknij opis
   Ordynacja podatkowa 2017 Poradnik dla praktyków
   Warszawa 2017 współautorzy: Adam Mariański (red. naukowy), B. Rodak, A. Tim
   × Zamknij opis

   Najnowsze publikacje w mediach

   KAS zażąda dokumentów bez kontroli podatkowej, Rzeczpospolita, 17/07/2017
   Sukcesja: zagraniczne instytucje planowania sukcesyjnego z wykorzystaniem fundacji, Rzeczpospolita, 16/06/2017
   Dodatkowe obowiązki związane z przewozem towarów wrażliwych, Portal Infor.pl, 28/04/2017
   Umowa najmu na czas określony przeważnie wykluczy płatność gotówką, Portal Infor.pl, 20/04/2017

   Najnowsze artykuły i glosy

   Spółka komandytowa na gruncie Dyrektywy 2008/7, Monitor Podatkowy 2/2017
   pl en