Powrót do zespołu

Bartosz Rodak

Adwokat, doradca podatkowy
Menedżer w Departamencie Doradztwa Prawnego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k.
42 207 76 63
EN

Zadaj pytanie ekspertowi
Bartosz Rodak

Adwokat, doradca podatkowy
Menedżer w Departamencie Doradztwa Prawnego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k.


  • Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową klientów – doradztwem w zakresie prawa podatkowego, jak i prowadzeniem spraw w ramach kontroli podatkowych, postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych
  • Występuje w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych
  • Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących stosowania podatkowego i celnego prawa Unii Europejskiej
  • Jest obrońcą w sprawach karnych i karnych skarbowych

Od 2010 roku członek Izby Adwokackiej w Łodzi. Od 2015 roku współpracownik Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, od 2016 roku członek Komisji Praw Człowieka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Brał udział w postępowaniach dotyczących pytań prejudycjalnych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Specjalizacje

  • Prawo podatkowe (rozliczenia podatków i ceł)
  • Prawo nowych technologii
  • Prawa człowieka (brał udział w przygotowaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

Wykształcenie

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  • Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego

Pasje pozazawodowe

Pasjonat żeglarstwa; posiada uprawnienia jachtowego sternika morskiego. Miłośnik rugby i literatury historycznej. Amator grafiki użytkowej i komputerowej.

Zadaj pytanie ekspertowi

Najnowsze monografie i komentarze

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania. Komentarz praktyczny.
Zobacz opis
Warszawa 2020 wpółautorzy: prof dr hab. Adam Mariański (red.), Konrad Dura, Anna Justyńska, Cezary Krysiak, Joanna Majcherczak, Piotr Szalbierz, Tomasz Szymański

Unikanie opodatkowania to zmniejszenie ciężaru opodatkowania, które następować może w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (np. ulgi, zwolnienia podatkowe, itp.). Autorzy w sposób kompleksowy i przejrzysty dokonują analizy wskazanej problematyki.

× Zamknij opis
Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Zobacz opis
Warszawa 2019 współautorzy: prof dr hab. Adam Mariański (red.), Natalia Adamczyk, Monika Błońska, Marta Napieralska, Anita Pardej, Bartosz Rodak, Artur Tim, Krzysztof Wiśniewski

Najnowsza publikacja ekspertów Mariański Group pod redakcją prof. Adama Mariańskiego. Sukcesja w przypadku nagłej śmierci właściciela firmy może przysporzyć wielu problemów. W zależności od formy organizacyjno-prawnej  prowadzonej działalności gospodarczej konsekwencje śmierci właściciela bądź współwłaściciela firmy będą różne. Kompleksowe studium ma pomóc w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących obciążenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń.

 

 

 

× Zamknij opis
Ordynacja podatkowa. Poradnik dla praktyków.
Zobacz opis
Warszawa 2019 współautorzy: prof. dr hab. Adam Mariański (red.), Konrad Dura, Ewelina Jankowska, Przemysław Kaczmarek, Agnieszka Kalicińska, Alicja Michalak, Bartosz Rodak, Piotr Szalbierz, Tomasz Szymański, Artur Tim, Krzysztof Wiśniewski

Obowiązująca od 1997 r. Ordynacja podatkowa doczekała się wielu komentarzy i innych opracowań. Niewiele z nich ma jednak wymiar praktyczny. W niniejszym komentarzu nie analizujemy wyłącznie poszczególnych przepisów tej ustawy, analizujemy przede wszystkim całe instytucje prawne.

Autorzy są praktykami rozwiązującymi na co dzień problemy przedsiębiorców i jednostek publicznych w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe. Niniejszy komentarz będzie pomocny w codziennych kontaktach z administracją podatkową, przyczyni się do podniesienia standardów tych relacji. Zwiększy również świadomość podatników odnośnie ich praw i obowiązków.

× Zamknij opis
Ordynacja podatkowa 2017 Poradnik dla praktyków
Warszawa 2017 współautorzy: Adam Mariański (red. naukowy), B. Rodak, A. Tim
× Zamknij opis
Dochody nieujawnione
Zobacz opis
Warszawa 2016 współautorzy: A.Mariański (red.naukowy), B.Rodak

Książka zawiera omówienie wszystkich aspektów i etapów kontroli w zakresie dochodów nieujawnionych. Publikacja przeznaczona jest dla podatników, wobec których prowadzona jest kontrola w zakresie dochodów nieujawnionych, oraz dla osób, którym grozi ryzyko wszczęcia kontroli, a także ich pełnomocników. Zainteresuje również studentów oraz aplikantów, pracowników organów podatkowych i księgowych.

× Zamknij opis

Najnowsze publikacje w mediach

Im więcej compliance, tym mniej ryzyka, Rzeczpospolita, 27/09/2020
Miało nie być nowych podatków, a będą. Już od 2021 roku, Business Insider, 18/09/2020
Pora na rozliczenia i kontrole wsparcia z tarczy antykryzysowej, Rzeczpospolita, 09/09/2020
Rząd zapowiada kolejne zmiany podatkowe. Mogą się odbić czkawką wielu przedsiębiorcom, Business Insider, 07/09/2020
“Ogromne ryzyko dla uczciwych obywateli”. Pomysł Ziobry budzi strach przedsiębiorców, Business Insider, 25/08/2020
Czy Polacy mogą pracować zdalnie z zagranicy? Tak, ale są cztery haczyki, Business Insider, 28/07/2020
W Polsce prawo jest pisane na kolanie. Często tworzy patologie zamiast z nimi walczyć., Business Insider, 30/06/2020
Tarcza antykryzysowa: zaliczki i nadpłaty w VAT blokują pomoc dla firm z Polskiego Funduszu Rozwoju, Rzeczpospolita, 18/05/2020

Najnowsze artykuły i glosy

Utrudnianie kontroli. Glosa krytyczna do wyroku SN z 17.4.2014r., V KK 354/13, Monitor Podatkowy 10/2015
pl en