Powrót do zespołu

Marta Napieralska

Radca prawny, doradca podatkowy
Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k
42 207 76 60
EN, FR

Zadaj pytanie ekspertowi
Marta Napieralska

Radca prawny, doradca podatkowy
Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k


  • Zajmuje się kompleksowym przeprowadzaniem procesów restrukturyzacyjnych i sukcesją biznesu z uwzględnieniem planowania podatkowego
  • Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych zarówno z perspektywy pracownika kancelarii, jak również in house lawyer

Specjalizacje

  • Prawo gospodarcze
  • Prawo paliw płynnych
  • Prawo podatkowe

Wykształcenie

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Kierunek Prawo
  • Absolwentka Studium Podyplomowego Zamówień Publicznych Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny
  • Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego, dyplom Uniwersytetu François Rabelais w Tours (Diplôme Universitaire) oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych I stopnia Uniwersytetu Łódzkiego
  • Odbyła aplikację radcowską uzyskując tytuł radcy prawnego
  • Uzyskała pozytywny wynik egzaminu na doradcę podatkowego

Pasje pozazawodowe

Podróże dalekie i bliskie. Entuzjastka starej biżuterii.

Zadaj pytanie ekspertowi

Najnowsze monografie i komentarze

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania. Komentarz praktyczny.
Zobacz opis
Warszawa 2020 wpółautorzy: prof dr hab. Adam Mariański (red.), Konrad Dura, Anna Justyńska, Cezary Krysiak, Joanna Majcherczak, Piotr Szalbierz, Tomasz Szymański

Unikanie opodatkowania to zmniejszenie ciężaru opodatkowania, które następować może w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (np. ulgi, zwolnienia podatkowe, itp.). Autorzy w sposób kompleksowy i przejrzysty dokonują analizy wskazanej problematyki.

× Zamknij opis
Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Zobacz opis
Warszawa 2019 współautorzy: prof dr hab. Adam Mariański (red.), Natalia Adamczyk, Monika Błońska, Marta Napieralska, Anita Pardej, Bartosz Rodak, Artur Tim, Krzysztof Wiśniewski

Najnowsza publikacja ekspertów Mariański Group pod redakcją prof. Adama Mariańskiego. Sukcesja w przypadku nagłej śmierci właściciela firmy może przysporzyć wielu problemów. W zależności od formy organizacyjno-prawnej  prowadzonej działalności gospodarczej konsekwencje śmierci właściciela bądź współwłaściciela firmy będą różne. Kompleksowe studium ma pomóc w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących obciążenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń.

 

 

 

× Zamknij opis

Najnowsze publikacje w mediach

Jaka forma działalności dla firmy transportowej, Truck.pl, 26/05/2020
Na czym polega twarda i miękka restrukturyzacja?, Rzeczpospolita, 13/05/2020
Restrukturyzacje umów z kontrahentami, Rzeczpospolita, 23/04/2020
Unia personalna w zarządach spółek a restrukturyzacja, Rzeczpospolita, 10/01/2020
Uprawnienia inwestora z tytułu rękojmi i gwarancji za wady obiektu budowlanego, Kwartalnik Łódzki – biuletyn Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 11/12/2019
Bank może odpowiadać za szkodę poniesioną przez nieświadomego inwestora, Rzeczpospolita, 14/11/2019
Zarząd sukcesyjny – skutki podatkowe., Rzeczpospolita, 15/02/2019
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – na co uważać przy dużych transakcjach., Rzeczpospolita, 30/11/2018

pl en