Powrót do zespołu

współautor:


Zadaj pytanie ekspertowi
współautor:
Pasje pozazawodowe

Zadaj pytanie ekspertowi

Najnowsze monografie i komentarze

Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce
Zobacz opis
Warszawa 2016 współautor: A.Mariański (red.naukowy)

Książka zawiera syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych odnoszących się do działalności gospodarczej, zarówno poszczególnych podatków, jak i kontroli podatkowej czy też pojęcia działalności gospodarczej. Tematy prezentowane w opracowaniu wzbogacono przykładami, co pozwoli lepiej zrozumieć omawiane kwestie.

× Zamknij opis

Najnowsze publikacje w mediach

Arbitraż: jak firma może ominąć zatory w sądach, Rzeczpospolita, 17/11/2017
40 euro – zwrot kosztów windykacji, Rzeczpospolita, 18/10/2017
Apteka dla aptekarza – nowy wymiar sukcesji, Puls Farmacji, 27/09/2017
Skarbówka nie zawsze wejdzie do siedziby, Rzeczpospolita, 09/10/2017
Kto kontroluje przedsiębiorców po zmianach w administracji skarbowej, Rzeczpospolita, 12/06/2017
Co dalej z aptekami, Rzeczpospolita, 07/06/2017
Kontrola skarbowa możliwa w domu przedsiębiorcy, Rzeczpospolita, 07/05/2017
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy komandytowa?, Menedżer Zdrowia, 30/11/2016

Najnowsze artykuły i glosy

Zasady właściwej implementacji dyrektyw – studium przypadku – na tle preferencji w zakresie prawa podatkowego, Monitor Podatkowy 7/2017
Piwo – nowa definicja produktu dla potrzeb podatku akcyzowego, Monitor Podatkowy 8/2016
Konstytucyjność opodatkowania pozapłacowych świadczeń pracowniczych, Przegląd Podatkowy 11/2014
Podatek od czynności cywilnoprawnych w spółkach kapitałowych, Prawo Spółek 7-8/2005
Przedawnienie a dochody nieujawnione – rewolucyjne zmiany, Przegląd Podatkowy 6/2016
Podatki dochodowe, Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, wyd. Fundacja CDiSP, Łódź 2014
Oddział spółki kapitałowej na gruncie ustawy o podatku do czynności cywilnoprawnych, Monitor Podatkowy 4/2009
pl en