1/8
Obrót nieruchomościami i działalność deweloperska
Wsparcie obsługi inwestycji w szerokim aspekcie prawnym.

Dowiedz się więcej
2/8
Umowy w procesie inwestycyjnym
Zbiór zasad zabezpieczających prawidłową realizację inwestycji oraz interesów jej uczestników.

Dowiedz się więcej
3/8
Negocjacje i obsługa transakcji
Optymalne rozwiązania prawne usprawniające proces negocjacji i zwiększające bezpieczeństwo planowanego przedsięwzięcia.

Dowiedz się więcej
4/8
Due diligence nabywanych spółek
Kompleksowa analiza prawna, podatkowa i finansowa zmierzająca do ustalenia wszechstronnej kondycji biznesu.

Dowiedz się więcej
5/8
Merger&Acquisition (fuzje i przejęcia)
Kompleksowe działania prawno-podatkowe wpływające na wzrost możliwości biznesowych naszych Klientów.

Dowiedz się więcej
6/8
Zamówienia publiczne
Eksperckie wsparcie w bezpiecznym i zgodnym z ustawą procesie obejmującym prawne aspekty zamówień publicznych.

Dowiedz się więcej
7/8
Partnerstwo publiczno-prawne i koncesje
Szeroko pojęte wsparcie w ramach partnerstwa publiczno-prawnego oraz bezpieczeństwo realizacji zamówień w drodze koncesji.

Dowiedz się więcej
8/8
Procesy sądowe i arbitraż
Reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi, pomoc w mediacjach i budowanie strategii postępowania.

Dowiedz się więcej
1/8
Obrót nieruchomościami i działalność deweloperska
Wsparcie obsługi inwestycji w szerokim aspekcie prawnym.

Dowiedz się więcej
2/8
Umowy w procesie inwestycyjnym
Zbiór zasad zabezpieczających prawidłową realizację inwestycji oraz interesów jej uczestników.

Dowiedz się więcej
3/8
Negocjacje i obsługa transakcji
Optymalne rozwiązania prawne usprawniające proces negocjacji i zwiększające bezpieczeństwo planowanego przedsięwzięcia.

Dowiedz się więcej
4/8
Due diligence nabywanych spółek
Kompleksowa analiza prawna, podatkowa i finansowa zmierzająca do ustalenia wszechstronnej kondycji biznesu.

Dowiedz się więcej
5/8
Merger&Acquisition (fuzje i przejęcia)
Kompleksowe działania prawno-podatkowe wpływające na wzrost możliwości biznesowych naszych Klientów.

Dowiedz się więcej
6/8
Zamówienia publiczne
Eksperckie wsparcie w bezpiecznym i zgodnym z ustawą procesie obejmującym prawne aspekty zamówień publicznych.

Dowiedz się więcej
7/8
Partnerstwo publiczno-prawne i koncesje
Szeroko pojęte wsparcie w ramach partnerstwa publiczno-prawnego oraz bezpieczeństwo realizacji zamówień w drodze koncesji.

Dowiedz się więcej
8/8
Procesy sądowe i arbitraż
Reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi, pomoc w mediacjach i budowanie strategii postępowania.

Dowiedz się więcej
1/8
Obrót nieruchomościami i działalność deweloperska
Wsparcie obsługi inwestycji w szerokim aspekcie prawnym.

Dowiedz się więcej
2/8
Umowy w procesie inwestycyjnym
Zbiór zasad zabezpieczających prawidłową realizację inwestycji oraz interesów jej uczestników.

Dowiedz się więcej
3/8
Negocjacje i obsługa transakcji
Optymalne rozwiązania prawne usprawniające proces negocjacji i zwiększające bezpieczeństwo planowanego przedsięwzięcia.

Dowiedz się więcej
4/8
Due diligence nabywanych spółek
Kompleksowa analiza prawna, podatkowa i finansowa zmierzająca do ustalenia wszechstronnej kondycji biznesu.

Dowiedz się więcej
5/8
Merger&Acquisition (fuzje i przejęcia)
Kompleksowe działania prawno-podatkowe wpływające na wzrost możliwości biznesowych naszych Klientów.

Dowiedz się więcej
6/8
Zamówienia publiczne
Eksperckie wsparcie w bezpiecznym i zgodnym z ustawą procesie obejmującym prawne aspekty zamówień publicznych.

Dowiedz się więcej
7/8
Partnerstwo publiczno-prawne i koncesje
Szeroko pojęte wsparcie w ramach partnerstwa publiczno-prawnego oraz bezpieczeństwo realizacji zamówień w drodze koncesji.

Dowiedz się więcej
8/8
Procesy sądowe i arbitraż
Reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi, pomoc w mediacjach i budowanie strategii postępowania.

Dowiedz się więcej
1/8
Obrót nieruchomościami i działalność deweloperska
Wsparcie obsługi inwestycji w szerokim aspekcie prawnym.

Dowiedz się więcej
2/8
Umowy w procesie inwestycyjnym
Zbiór zasad zabezpieczających prawidłową realizację inwestycji oraz interesów jej uczestników.

Dowiedz się więcej
3/8
Negocjacje i obsługa transakcji
Optymalne rozwiązania prawne usprawniające proces negocjacji i zwiększające bezpieczeństwo planowanego przedsięwzięcia.

Dowiedz się więcej
4/8
Due diligence nabywanych spółek
Kompleksowa analiza prawna, podatkowa i finansowa zmierzająca do ustalenia wszechstronnej kondycji biznesu.

Dowiedz się więcej
5/8
Merger&Acquisition (fuzje i przejęcia)
Kompleksowe działania prawno-podatkowe wpływające na wzrost możliwości biznesowych naszych Klientów.

Dowiedz się więcej
6/8
Zamówienia publiczne
Eksperckie wsparcie w bezpiecznym i zgodnym z ustawą procesie obejmującym prawne aspekty zamówień publicznych.

Dowiedz się więcej
7/8
Partnerstwo publiczno-prawne i koncesje
Szeroko pojęte wsparcie w ramach partnerstwa publiczno-prawnego oraz bezpieczeństwo realizacji zamówień w drodze koncesji.

Dowiedz się więcej
8/8
Procesy sądowe i arbitraż
Reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi, pomoc w mediacjach i budowanie strategii postępowania.

Dowiedz się więcej
1/8
Obrót nieruchomościami i działalność deweloperska
Wsparcie obsługi inwestycji w szerokim aspekcie prawnym.

Dowiedz się więcej
2/8
Umowy w procesie inwestycyjnym
Zbiór zasad zabezpieczających prawidłową realizację inwestycji oraz interesów jej uczestników.

Dowiedz się więcej
3/8
Negocjacje i obsługa transakcji
Optymalne rozwiązania prawne usprawniające proces negocjacji i zwiększające bezpieczeństwo planowanego przedsięwzięcia.

Dowiedz się więcej
4/8
Due diligence nabywanych spółek
Kompleksowa analiza prawna, podatkowa i finansowa zmierzająca do ustalenia wszechstronnej kondycji biznesu.

Dowiedz się więcej
5/8
Merger&Acquisition (fuzje i przejęcia)
Kompleksowe działania prawno-podatkowe wpływające na wzrost możliwości biznesowych naszych Klientów.

Dowiedz się więcej
6/8
Zamówienia publiczne
Eksperckie wsparcie w bezpiecznym i zgodnym z ustawą procesie obejmującym prawne aspekty zamówień publicznych.

Dowiedz się więcej
7/8
Partnerstwo publiczno-prawne i koncesje
Szeroko pojęte wsparcie w ramach partnerstwa publiczno-prawnego oraz bezpieczeństwo realizacji zamówień w drodze koncesji.

Dowiedz się więcej
8/8
Procesy sądowe i arbitraż
Reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi, pomoc w mediacjach i budowanie strategii postępowania.

Dowiedz się więcej
pl