1/4
Badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia spółek
Opinia o planie podziału jednostek, zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem regulacji w zakresie rachunkowości.

Dowiedz się więcej
2/4
Badanie wartości wkładów niepieniężnych
Opinia biegłego rewidenta nt. metody wyceny wkładów niepieniężnych przyjętych w sprawozdaniu.

Dowiedz się więcej
3/4
Wycena marki przedsiębiorstwa
Ocena wartości marki uwzględniająca wszystkie czynniki i elementy mające wpływ na ostateczny wynik takiego działania.

Dowiedz się więcej
4/4
Badanie sprawozdań finansowych
Ekspertyza biegłego rewidenta mająca na celu wykazać zgodność i rzetelność dokumentu pod względem polityki rachunkowości.

Dowiedz się więcej
1/4
Badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia spółek
Opinia o planie podziału jednostek, zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem regulacji w zakresie rachunkowości.

Dowiedz się więcej
2/4
Badanie wartości wkładów niepieniężnych
Opinia biegłego rewidenta nt. metody wyceny wkładów niepieniężnych przyjętych w sprawozdaniu.

Dowiedz się więcej
3/4
Wycena marki przedsiębiorstwa
Ocena wartości marki uwzględniająca wszystkie czynniki i elementy mające wpływ na ostateczny wynik takiego działania.

Dowiedz się więcej
4/4
Badanie sprawozdań finansowych
Ekspertyza biegłego rewidenta mająca na celu wykazać zgodność i rzetelność dokumentu pod względem polityki rachunkowości.

Dowiedz się więcej
1/4
Badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia spółek
Opinia o planie podziału jednostek, zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem regulacji w zakresie rachunkowości.

Dowiedz się więcej
2/4
Badanie wartości wkładów niepieniężnych
Opinia biegłego rewidenta nt. metody wyceny wkładów niepieniężnych przyjętych w sprawozdaniu.

Dowiedz się więcej
3/4
Wycena marki przedsiębiorstwa
Ocena wartości marki uwzględniająca wszystkie czynniki i elementy mające wpływ na ostateczny wynik takiego działania.

Dowiedz się więcej
4/4
Badanie sprawozdań finansowych
Ekspertyza biegłego rewidenta mająca na celu wykazać zgodność i rzetelność dokumentu pod względem polityki rachunkowości.

Dowiedz się więcej
1/4
Badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia spółek
Opinia o planie podziału jednostek, zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem regulacji w zakresie rachunkowości.

Dowiedz się więcej
2/4
Badanie wartości wkładów niepieniężnych
Opinia biegłego rewidenta nt. metody wyceny wkładów niepieniężnych przyjętych w sprawozdaniu.

Dowiedz się więcej
3/4
Wycena marki przedsiębiorstwa
Ocena wartości marki uwzględniająca wszystkie czynniki i elementy mające wpływ na ostateczny wynik takiego działania.

Dowiedz się więcej
4/4
Badanie sprawozdań finansowych
Ekspertyza biegłego rewidenta mająca na celu wykazać zgodność i rzetelność dokumentu pod względem polityki rachunkowości.

Dowiedz się więcej
1/4
Badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia spółek
Opinia o planie podziału jednostek, zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem regulacji w zakresie rachunkowości.

Dowiedz się więcej
2/4
Badanie wartości wkładów niepieniężnych
Opinia biegłego rewidenta nt. metody wyceny wkładów niepieniężnych przyjętych w sprawozdaniu.

Dowiedz się więcej
3/4
Wycena marki przedsiębiorstwa
Ocena wartości marki uwzględniająca wszystkie czynniki i elementy mające wpływ na ostateczny wynik takiego działania.

Dowiedz się więcej
4/4
Badanie sprawozdań finansowych
Ekspertyza biegłego rewidenta mająca na celu wykazać zgodność i rzetelność dokumentu pod względem polityki rachunkowości.

Dowiedz się więcej
pl en