Audyt marketingowy

Zespół czynności polegających na szczegółowej analizie otoczenia rynkowego firmy, poszczególnych działań marketingowych oraz wewnętrznego systemu funkcjonowania marketingu.

Audyt marketingowy ma kluczowe znaczenie dla procesu planowania, ponieważ stanowi fundament analizy i wspiera proces podejmowania decyzji. Dostarcza informacji w dwóch podstawowych obszarach: zewnętrznego i wewnętrznego firmy.

W Mariański Group audyt marketingowy przeprowadzajmy kompleksowo, przyglądając się firmie z różnych stron. Nad prawidłowym przebiegiem procesu czuwają eksperci z różnych branż: marketingowej, prawnej, podatkowej i księgowej. Tak wszechstronna analiza daje obszerne wnioski i rekomendacje odnośnie pożądanych oraz zalecanych usprawnień, zawarte w formie raportu kończącego badanie.

pl