Badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia spółek

Opinia o planie podziału jednostek, zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem regulacji w zakresie rachunkowości.

Kompleksowa obsługa procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w szczególności:

  • doradztwo w zakresie całościowego ustalenia sposobu przeprowadzenia transakcji niezbędnego do osiągnięcia założonych celów, z uwzględnieniem regulacji podatkowych
  • opracowanie planów połączeń, podziałów i przekształceń
  • ustalenie wartości wymiany udziałów lub akcji
  • analiza planów połączeń, podziałów i przekształceń w zakresie poprawności i rzetelności (dla sądów/dla wspólników)
  • doradztwo podatkowe w zakresie ustalenia skutków transakcji połączeń, podziałów i przekształceń.

Usługa badania planu przekształcenia, połączenia lub podziału jest konieczna i wynika z kodeksu spółek handlowych – w przypadku, gdy podmioty decydują się na przekształcenie, połączenie lub podział spółki. Badanie wykonywane jest przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności dokumentów składanych w sądzie rejonowym.

pl en