Badanie sprawozdań finansowych

Ekspertyza biegłego rewidenta mająca na celu wykazać zgodność i rzetelność dokumentu pod względem polityki rachunkowości.

Wykonujemy usługi w zakresie:

  • badania rocznych, półrocznych sprawozdań finansowych
  • badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • przeglądu rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych

Weryfikację sprawozdań finansowych przeprowadzamy przez doświadczony zespół biegłych rewidentów, doradców podatkowych i radców prawnych.

pl en