Badanie wartości wkładów niepieniężnych

Opinia biegłego rewidenta nt. metody wyceny wkładów niepieniężnych przyjętych w sprawozdaniu.

Szczegółowe zasady badania przez biegłego sprawozdania z wyceny wkładów niepieniężnych określa art. 312 KSH. Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę spółki dokonującej wyceny.

pl en