Due diligence nabywanych spółek

Kompleksowa analiza prawna, podatkowa i finansowa zmierzająca do ustalenia wszechstronnej kondycji biznesu.

Podstawowym zadaniem due diligence jest dokonanie obiektywnej analizy stanu spółki mającej na celu określenie słabych i silnych stron oraz wskazanie potencjalnych szans i zagrożeń.

Nasi eksperci przeprowadzają pełny lub ograniczony proces due diligence. Sporządzenie raportu stanowi narzędzie do dalszych działań zmierzających do przystąpienia, bądź nabycia spółek w sposób zapewniający bezpieczeństwo Klientów Kancelarii.

Kancelaria ma doświadczenie w zakresie przeprowadzenia due diligence w celu redukcji ryzyk związanych z nabyciem spółek.

pl