Fuzje i przejęcia

Kompleksowe działania prawno-podatkowe wpływające na wzrost możliwości biznesowych naszych Klientów.

Fuzje oraz przejęcia wciąż należą do procesów bardzo złożonych i szczegółowych. Ponadto, bardzo często obarczone są znacznym ryzykiem. Obsługa tego typu procesów wymaga kompleksowego i indywidualnego podejścia oraz interdyscyplinarnej wiedzy.

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze przy transakcjach połączenia z innym podmiotem lub transakcjach kupna/przejęcia przedsiębiorstwa.

Korzyści ze współpracy z Kancelarią w ww. zakresie:

  • profesjonalna wycena spółek
  • organizacja i nadzór nad procesem due diligence
  • sprawna i kompleksowa analiza ryzyk prawnych i podatkowych, oraz możliwych rozwiązań
  • współpraca wzajemnie uzupełniającego się zespołu biegłych rewidentów, doradców podatkowych i prawników transakcji
  • doradztwo przy zamknięciu transakcji połączeniowej
  • wsparcie w negocjowaniu i podpisaniu umowy inwestycyjnej

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w negocjacjach z inwestorami, w tym w asystowaniu przy procesach przejęcia spółek działających m.in. w branży medycznej. W związku ze zrealizowanymi licznymi fuzjami, połączeniami oraz podziałami spółek, wdrażaliśmy unikatowe rozwiązania umożliwiające zachowanie optymalnych obciążeń podatkowych.

Więcej informacji:

Fuzje i przejęcia (M&A)

Case studies


Pobierz case study
pl