Międzynarodowe planowanie podatkowe

Eksperckie wsparcie dla przedsiębiorców w działaniach zmierzających do zmniejszenia obciążeń fiskalnych z wykorzystaniem zalet międzynarodowego planowania podatkowego oraz możliwości, jakie dają przepisy prawa.

Celem każdej firmy jest osiągnięcie zysku. Racjonalnie działający przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą tak, by cel ten osiągnąć, podejmując określone działania zmierzające do zmniejszenia obciążeń fiskalnych. Przedsiębiorcy mogą legalnie płacić niższe podatki wykorzystując możliwości, jakie dają przepisy podatkowe. Dla przedsiębiorców chcących skorzystać z zalet międzynarodowego planowania podatkowego,  Kancelaria Mariański Group oferuje zgodne z przepisami prawa rozwiązania, w tym:

  • tworzenie optymalnych z podatkowego punktu widzenia struktur holdingowych,
  • zakładanie spółek, trustów i fundacji zagranicznych,
  • analizę planowanych projektów z perspektywy obciążenia exit tax oraz możliwości zastosowania przepisów CFC,
  • analizy transakcji  pod kątem oceny ryzyka zastosowania przepisów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania np. GAAR i zabezpieczenia tych ryzyk (weryfikacja lub pomoc w przygotowaniu dokumentacji zabezpieczającej),
  • zabezpieczenie transakcji w oparciu o profesjonalnie przygotowane dokumentacje cen transferowych, analizy porównawcze (analizy zgodności) oparte na profesjonalnych, licencjonowanych bazach danych,
  • tworzenie defence file – dodatkowej dokumentacji zabezpieczającej, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie świadczeń pomiędzy podmiotami oraz zasadność ustalonych w tych transakcjach cen transferowych,
  • analizy transakcji pod kątem zgodności z obowiązkami sprawozdawczymi (MDR, w zakresie podatku u źródła).
pl en