Ochrona wspólników i członków zarządu

Doradztwo prawne i podatkowe na rzecz wspólników i członków zarządu spółek ukierunkowane na legalne zminimalizowanie ryzyka ich odpowiedzialności z tytułu zajmowanego stanowiska.

Piastowanie funkcji członka zarządu spółki, to nie tylko prestiż ale przede wszystkim duża odpowiedzialność — cywilna, karna oraz podatkowa. Każda osoba pełniąca tę funkcję musi mieć świadomość, że ryzykuje odpowiedzialność całym swoim prywatnym majątkiem.

Wspieramy naszych Klientów w doborze odpowiednich regulacji celem zminimalizowania ryzyk, które ocierają się o strefę prywatną, a stanowią konsekwencje zajmowanych stanowisk.

Posiadamy bogate doświadczenia związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych. Ponadto, reprezentujemy także Klientów w postępowaniach przeciwko nieuczciwym konkurentom i pracownikom. Dzięki zespołowi radców prawnych świadczymy usługi reprezentacji w postępowaniach polubownych, sądowych i egzekucyjnych z zakresu spraw cywilnych, gospodarczych i upadłościowych. Dodatkowo, jeśli chodzi o zobowiązania na rzecz fiskusa, wspieramy naszych Klientów już od etapu kontroli, a zespół doradców podatkowych gwarantuje profesjonalną reprezentację w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

pl