Partnerstwo publiczno-prawne i koncesje

Szeroko pojęte wsparcie w ramach partnerstwa publiczno-prawnego oraz bezpieczeństwo realizacji zamówień w drodze koncesji.

Kancelaria wspiera podmioty funkcjonujące w ramach partnerstwa publiczno-prawnego jak i realizujące zamówienia udzielane w drodze koncesji na roboty budowlane lub usługi. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu naszych prawników interesy naszych Klientów są należycie zabezpieczone m.in. poprzez właściwy podział zadań i ryzyk między partnerów publicznych i prywatnych oraz dbałość o tworzenie optymalnych struktur i modeli prawnych projektów partnerstwa publiczno-prawnego.

Na doświadczenie Kancelarii składa się szerokie doradztwo na rzecz podmiotów uczestniczących w PPP, w tym dokonywanie analiz prawnych modelu inwestycji i wsparcie Klientów w kompleksowym przygotowywaniu dokumentacji. Wspieraliśmy również Klientów w negocjacjach dotyczących zasad współpracy pomiędzy wszystkimi stronami partnerstwa.

pl