Planowanie podatkowe

Ramy prawne i organizacyjne spełniające założenia biznesu, przy możliwie najniższym poziomie obciążeń podatkowych oraz akceptowalnych skutkach prawnych i księgowych.

W ramach świadczonych usług działamy jako partnerzy biznesowi. Udzielamy zarówno porad w toku prowadzonej działalności, jak i dla potrzeb konkretnych inwestycji. Wskazujemy także rozwiązania umożliwiające osiągnięcie znacznych korzyści podatkowych przy wykorzystaniu potencjału i aktywów danej firmy w postaci np. nieruchomości bądź znaków towarowych. Jednocześnie, nasze działania stanowią kompletne rekomendacje uwzględniające przepisy prawa podatkowego, cywilnego i finansowego w zakresie sukcesji biznesu i bieżącej obsługi.

Etapy działań w ramach planowania podatkowego:

  • analiza bieżącego stanu firmy i jej efektywności podatkowej
  • wskazanie możliwych do wdrożenia rozwiązań uwzględniających aspekty podatkowe, prawne i księgowe
  • opracowanie we współpracy z Klientem docelowego modelu
  • opracowanie harmonogramu działań służących osiągnięciu założonych celów
  • monitoring działań oraz pełne wsparcie we wdrożeniu wypracowanych rozwiązań

Zespół Kancelarii posada wieloletnie doświadczenie z zakresu szeroko pojętego planowania podatkowego. Naszymi Klientami były firm z różnych branż i o różnej skali działalności. Dzięki naszemu wsparciu przy planowaniu i przeprowadzeniu transakcji uruchomiony został m.in. jeden z najnowocześniejszych szpitali w województwie łódzkim. Ponadto, w portfolio naszych projektów znajdują się struktury podatkowe sukcesji biznesu dla najbogatszych Polaków (także z pierwszej dziesiątki listy Magazynu Forbes). W przyjętych koncepcjach kładziemy nacisk na korzystne opodatkowanie bieżącego funkcjonowania biznesu, ale również na konsekwencje w postaci  podatku od spadków i darowizn w ramach planowania spadkowego.

pl