Procesy sądowe i arbitraż

Reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi, pomoc w mediacjach i budowanie strategii postępowania.

Świadczymy usługi w zakresie reprezentowania Klientów w sporach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Reprezentujemy Klientów w sporach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Oferujemy wsparcie w zakresie:

  • ustalania strategii postępowania i oceny szans powodzenia sprawy
  • mediacji
  • reprezentacji przed sądami powszechnymi w postępowaniach z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, nieruchomości
  • reprezentacji przed sądami arbitrażowymi (polskimi i zagranicznymi) w postępowaniach z zakresu prawa gospodarczego
  • reprezentacji przed organami administracji publicznej z zakresu publicznego prawa gospodarczego

Kancelaria ma bogate doświadczenia związane z reprezentacją Klientów – od spraw związanych z windykacją należności poprzez odszkodowawcze, związane ze zniszczeniem majątku w wyniku naruszeń osób trzecich, aż po skomplikowane postępowania dotyczące naruszeń prawa przez organy administracji.

pl en