Spory sądowe

Usługi prawne w zakresie przygotowywania i prowadzenia procesów oraz reprezentacji w sporach sądowych i arbitrażowych.

Świadczymy usługi w zakresie reprezentowania Klientów w sporach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także w sporach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie Kancelarii:

  • gwarantujemy kompleksowe podejście do tematu, jakie daje zespół współpracujących ze sobą adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych
  • doradzamy w osiąganiu porozumienia bez konieczności wytaczania procesu sądowego –bierzemy udział w mediacjach
  • współpracujemy przy ocenie i zarządzaniu ryzykiem przy ponoszeniu kosztów procesu oraz unikania sporów sądowych w przyszłości
  • mamy wyczucie rynku i rozumiemy specyfikę Klienta, co jest wynikiem wieloletniego doświadczenia we współpracy z podmiotami działającymi w różnych sektorach gospodarki
  • wspieramy na każdym etapie postępowania

Kancelaria ma bogate doświadczenia związane z reprezentacją Klientów – od spraw związanych
z windykacją należności poprzez odszkodowawcze, związane ze zniszczeniem majątku w wyniku naruszeń osób trzecich, aż po skomplikowane postępowania dotyczące naruszeń prawa przez organy administracji.

pl en