Ulgi i benefity podatkowe

Eksperckie wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie skorzystania z ulg podatkowych

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie ulgi na działalność badawczo rozwojową, ponadto w tym samym roku weszła również w życie ulga podatkowa na wspieranie nowych inwestycji (tzw. „Polska Strefa Inwestycji”). W 2019 roku natomiast Rząd wprowadził dodatkowe ułatwienie w postaci obniżonej stawki podatkowej na niektóre dochody (tzw. innovation box).

Eksperci Mariański Group proponują wsparcie w korzystaniu z ulg, ułatwień i benefitów. Wyjaśniając przy tym zasady funkcjonowania, wskazując kryteria, które należy spełnić czy praktyczne wskazówki, jak się przygotować, by skorzystać z:

  • ulgi na realizację nowych inwestycji (tzw. „Polska Strefa Inwestycji”)
  • ulgi na działalność badawczo-rozwojową
  • preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP box). 

Zespół Mariański Group opracował niezbędne narzędzia, które już dziś stanowić będą zabezpieczenie interesów Twojego przedsiębiorstwa oraz wsparcie w zakresie oceny możliwości skorzystania z ulgi i właściwego wywiązania się z wynikających stąd obowiązków.  

Nasi eksperci wspierają w: 

  • identyfikacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej  
  • mapowaniu procesów B +R  
  • zapewnieniu prawidłowej realizacji obowiązków ewidencyjnych 
  • pomocy w rozliczeniu ulgi  B+R, IP Box,
  • analizie sytuacji przedsiębiorstwa w kontekście zasadności występowania z wnioskiem o wsparcie – pod względem spełniania kryteriów ilościowych i jakościowych, 
  • przygotowaniu i złożeniu wniosku o uzyskanie wsparcia, 
  • audycie i kontroli rozliczania ulg.  
pl