Umowy w procesie inwestycyjnym

Zbiór zasad zabezpieczających prawidłową realizację inwestycji oraz interesów jej uczestników.

Umowa inwestycyjna jest umową nienazwaną, której sporządzenie jest niezbędne dla właściwego zabezpieczenia planowanej inwestycji. Prawidłowo skonstruowana umowa inwestycyjna pozwala uniknąć wielu sporów, i ułatwia ich rozwiązanie, a przede wszystkim stanowi odzwierciedlenie planowanego przez ich uczestników przedsięwzięcia.

Z uwagi na fakt, iż umowa inwestycyjna winna regulować wszelkie zagadnienia związane z przedsięwzięciem konieczne jest skorzystanie z usług profesjonalnego podmiotu.

Kancelaria nie tylko uczestniczy w procesie negocjacji umów, ale również sporządza umowy inwestycyjne, korzystając nie tylko z instytucji prawa polskiego, ale posiłkując się również mechanizmami prawa międzynarodowego, co pozwala na skuteczne zabezpieczenie interesów stron.

pl