Wycena marki przedsiębiorstwa

Ocena wartości marki uwzględniająca wszystkie czynniki i elementy mające wpływ na ostateczny wynik takiego działania.

Aktywa niematerialne stanowią ponad 60% wartości przedsiębiorstwa. Znajomość wartości marki ma wpływ na efektywność zarządzania i planowania strategicznego w całej firmie.

Wycena marki może posłużyć do kilku istotnych celów biznesowych, m.in. do:

  • planowania podatkowego
  • transakcji kupna/sprzedaży
  • franchisingu i licencjonowania
  • finansowania bankowego
  • zarządzania marketingowego

Istotą wyceny spółek jest określenie siły i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

pl en