Zakładanie spółek celowych

Najefektywniejsze rozwiązania podatkowe z wyeliminowaniem ryzyka odpowiedzialności majątkiem osobistym.

Opracowujemy najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych dla naszych Klientów, którzy planują przystąpić do ważnej inwestycji lub przeprowadzić reorganizację posiadanych aktywów. Wdrażane scenariusze gwarantują bezpieczeństwo podatkowe i prawne, stanowiąc jednocześnie sprawdzone w praktyce struktury.

Spółki celowe zakłada się zazwyczaj przed przystąpieniem do realizacji ważnej inwestycji w celu:

  • dywersyfikacji ryzyka biznesowego, prawnego i podatkowego
  • ochrony majątku osobistego/firmowego w razie problemów z realizacją inwestycji
  • zwiększenia przejrzystości rozliczeń i rentowności
  • przygotowania transakcji zbycia wysoko cennych aktywów
  • rozgraniczenia projektów gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorcę

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie planowania inwestycyjnego z wykorzystaniem spółek celowych, w tym w reorganizacji aktywów poprzez lokowanie ich w specjalnie zakładanych do tego celu podmiotach. Wdrożyliśmy setki schematów z wykorzystaniem spółek celowych, dzięki którym nasi Klienci mogą sprzedawać cenne aktywa, przy jednoczesnym wyeliminowaniu obciążeń podatkowych i odpowiedzialności osobistej.

Case studies


Pobierz case study
pl