Zamówienia publiczne

Eksperckie wsparcie w bezpiecznym i zgodnym z ustawą procesie obejmującym prawne aspekty zamówień publicznych.

Doświadczone grono prawników Kancelarii gwarantuje bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom procesu zamówień publicznych. Wykonawcom – uzyskanie zamówień i uniknięcie pułapek związanych z procesem zamówień publicznych. Zamawiającym zaś – wsparcie w przygotowaniu prawidłowej dokumentacji, odpowiadającej wymogom ustawy. Dzięki usługom Kancelarii uzyskujecie również Państwo wparcie na wszystkich etapach postępowania, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi.

Wielokrotnie udzielaliśmy wsparcia prawnego przy tworzeniu konsorcjów na potrzeby zamówień publicznych, w przygotowaniu ofert w ramach różnych trybów zamówień publicznych, a także reprezentowaliśmy przedsiębiorców w sporach wynikłych z realizacji kontraktów i umów konsorcjum.

pl