Prof. dr hab. Adam Mariański jako ekspert w Pałacu Prezydenckim

24 stycznia 2014

Prof. dr hab. Adam Mariański zaproszony został jako ekspert do debaty prezydenckiej w Pałacu Prezydenckim, która poświęcona została przyszłości ordynacji podatkowej.

Tematem przewodnim seminarium eksperckiego, które odbyło się 23.01.2014 roku, była przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa. Przedstawiciele nauki, administracji podatkowej, sądów oraz reprezentanci biznesu i praktycy zastanawiali się nad ramami nowego kodeksu podatkowego. Wystąpienia prelegentów oraz późniejsza dyskusja ekspercka dotyczyły tego, jak zapewnić skuteczność systemu podatkowego dla uczciwej konkurencji oraz ochronę praw przedsiębiorców.

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – relacja z debaty

Najnowsze aktualności

pl